Byhistorisk skilting

18 Hospitalet

Omkring 1270 ba biskop Torgils i Stavanger kong Magnus VI, Lagabøter, om tillatelse til å bygge et almissehus eller hospital på bispestets åker vest for Peterskirken ”for der at legge ind fattige mænd som blev syge i byen, saa at de der kunde vente paa bot eller bane (bedring eller død) heller end at blive flyttet syge og saare og næsten døde fra hus til hus saaledes som før er gjort.”

Onsdag 29. oktober kl 19.00
26 nov 19:00

Jone Laugaland har i en mannsalder interressert seg for skip, båter og båtruter, med hovedvekt på fjordabåter og Stavangerskes aktiviteter.
Han holder foredrag onsdag 26. november kl.19.00 og snakker om nattrutå mellom Stavanger og Bergen.

Når Flaggruta mellom Stavanger og Bergen blir lagt ned frå årsskiftet, er det ikkje råd å reisa med rutebåt på denne kyststrekninga lenger. Dermed er det sett punktum for ein om lag 150 år lang historie.

Arkeologisk Museum,
Onsdag 26. november kl 19.00

Vel møtt.

haraldsig

Følg oss på Facebook.

Vel møtt
- haraldsig.pedersen-

   
 

Vil du bli medlem? 

Klikk deg inn på "Bli medlem" i menylinjen øverst! Medlemskapet gir gratis adgang til våre arrangement og Stavangeren rett i postkassen. Ønsker du å få tilsendt tidligere numre av "Stavangeren" kan disse kjøpes for kr. 50 pr. eksemplar inkl. porto. De kan bestilles hos pede7@online.no så langt opplaget rekker. Bankkontonummeret er 3201.25.37300.

 

Stavangeren nr.2 1998

Innhold:

  • Side 3: En glad amatørs bekjennelser av Jan Gjerde
  • Side 4: Kulturhistorisk skilting på plass av Erling Somme Kielland
  • Side 10: "Byens sykehus 100 år" av Lars Vaage
  • Side 14: Stedet er Vågen. av Håkon Norås
  • Side 18: Bilde fra en gammel by av Jan Gjerde
  • Side 22: Hvor er vi?
  • Side 23: En by tar form
  • Side 25: Arrangementer
  • Side 27: Mer Stavanger-historie på frimerker av Fredrik Hagemann
  • Side 29: Medlemsoversikt
 
   

Foreningens oljenummer av Stavangeren, nr 3/-2014 ble presentert på Kulturhuset under Kapittelfestivalen fredag 19. september
Oljenummeret ble gjort mulig bl.a. ved et økonomisk tilskudd fra Wintershall Norge As.
Gunnar Berge, Finn Harald Sandberg og Trude Meland presenterte sine artikler under lanseringen.

1814 - 2014 Grunnlovsjubileet feires med en rekke aktiviteter. Se det offisielle programmet for Stavanger og  Rogaland her:

https://demokratirogaland.wordpress.com/category/programaktiviteter/

ç
Årsmøtet godkjente styrets forslag om økonomisk støtte til prosjekter.
Det er i 2014 avsatt kr 30.000,-

Regelverket for prosjektmidlene ligger her:

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.