Byhistorisk skilting

38 Det skjeve tårn i Jåttåvågen

Oljeindustrien som etterfulgte sardinindustrien, har flesteparten av sine tekniske bygninger og installasjoner ute i Nordsjøen. Et unntak er imidlertid ”Det skjeve tårn” i Jåttåvågen, ofte kalt ”Skråtårnet”, som ble bygget av bedriften Norwegian Contractors i 1984 og brukt til 1994.

Torsdag 24. april , NB Merk dagen.

Foredrag ved Roy Lauritz Aase med tittelen:

Admiral Cornelius Cruyz.

Roy Lauritz Aase er født i Haugesund i 1962, Cand. philol ved NTNU i 1996.
Han har tidligere publisert artikler, holdt foredrag ved blant annet ved Felix Dzerzhinsky-akademiet ved admiralitetet i St. Petersburg samt gitt ut en bok om Cornelius Cruys.

Cornelius Cruys (1655-1727)
I perioden 1698 til 1727 var Cornelius Cruys i tjeneste hos den russiske tsar Peter I (den store). Cruys hadde hovedansvaret for utrustningen av den russiske flåte, med viseadmirals rang. Gjennom sitt virke var han med på å gjøre Russland til en sjøkrigsmakt.

Cornelius Cruys het opprinnelig Nils Olsen, ble født i Stavanger 1655, som han forlot i ung alder.

Cornelius Cruys' karriere viser at han var fagmilitær og administrator. Han var også entreprenør gjennom å starte ulike virksomheter som produserte materiell til flåten, og han opprettet Admiralitetet som skulle bli modell for hele det russiske statsapparatet.

Inntil i dag har det eksistert få vitenskapelig baserte opplysninger om Cruys. Dette har gjort det vanskelig for historikere og andre å danne seg et helhetlig bilde av hans liv og gjerning. Noen ganger har det ført til at fremstillingene om ham virker overdrevne og usannsynlige, og noen ganger antar de mytens karakter. For å skille mellom hva som er myter og hva som er virkelighet, må vi forsøke å få en oversikt over hans faktiske livsløp.

Roy Lauritz Aase vil i sitt foredrag gå nærmere inn på Corneluus Cruys, hans spennende liv, myter og virkelighet.

Sted: ARKEOLOGISK MUSEUM
Tid: Torsdag 24.april kl. 19.00 NB Merk dagen.

Vel møtt
- haraldsig.pedersen-

   
 

Vil du bli medlem? 

Klikk deg inn på "Bli medlem" i menylinjen øverst! Medlemskapet gir gratis adgang til våre arrangement og Stavangeren rett i postkassen. Ønsker du å få tilsendt tidligere numre av "Stavangeren" kan disse kjøpes for kr. 50 pr. eksemplar inkl. porto. De kan bestilles hos pede7@online.no så langt opplaget rekker. Bankkontonummeret er 3201.25.37300.

 

Stavangeren nr.3 1999

Innhold:

  • Stavangers grunnleggelse - knyttet til Erling Skjalgssons tid? Innspill til nydikusjon og forskning... av Torgrim Titlestad, Førsteamanuensis, dr. philos. Høgskolen i Stavanger
 
   

1814 - 2014 Grunnlovsjubileet feires med en rekke aktiviteter. Se det offisielle programmet for Stavanger og  Rogaland her:

https://demokratirogaland.wordpress.com/category/programaktiviteter/

Prosjektmidler:  

Årsmøtet godkjente styrets forslag om økonomisk støtte til prosjekter.

Regelverket for prosjektmidlene ligger her:

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.