Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlem av Byhistorisk forening

Vi har gleden av å melde at vi har gjenopptatt medlemsmøtene som ble kansellert i vår, men med justert program.

Vi må følge gjeldende råd og påbud fra helsemyndighetene og arrangerer derfor møtene med betydelig lavere publikum, men over flere kvelder.

For at flest mulig skal få tilgang, foregår påmelding over epost. Dette sikrer også at vi har oversikt over alle deltakere.

Invitasjon til møtene sendes ut med epost til medlemmene, og påmeldingen foregår ved at man følger en lenke som ligger i invitasjonen.

Kommende medlemsmøte er:

Tittel:                             Festung Stavanger - Hvorfor ble Stavanger

                                       en festningsby under okkupasjonen?

Tid:                                28. oktober kl. 19.00

Foredragsholder:        Erik Ettrup

Sted:                              Arkeologisk museum                        

Foredraget tar for seg hvordan Stavanger fra 9. april 1940 utviklet seg til å bli en festningsby. Hvilke planer hadde den tyske okkupasjonsmakten for å stanse et alliert angrep på byen, og hva ville skjedd dersom okkupasjonen ikke fikk en fredelig slutt?

Erik Ettrup er forfatter av boken Festung Stavanger og medforfatter i bokserien Glimt fra okkupasjonen 1 – 7.

Neste foredragsholder er Trond Borgen, som 23., 25., og 26. november vil holde foredraget Lars Hertervig: Liten i byen, stor i kunsten.

Invitasjon med mulighet for påmelding vil bli sendt  ut i god tid før foredraget.

Vi håper på forståelse for endringen i rutiner, noe som har vært nødvendige for å tilpasse oss en ny situasjon.

Alt godt, Anne Tove Austbø
Leder, Byhistorisk forening Stavanger,

 

BLÅ SKILT.

Blå skilter på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

 

NB: På grunn av gjeldende råd og påbud fra helsemyndighetene kanselleres dessverre de planlagte medlemsmøtene for 2020. Styret kommer tilbake med informasjon  så snart forholdene blir mer avklart.

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Martha M. Persen

51

Martha Mortensen Persen ble født i Stavanger 22. august 1860 og døpt i Domkirken 23. september. Foreldrene var blokkmaker og dreier Thorkild Mortensen og hustru Ane Gjertine Andreasdtr. Dahl. Ekteparet var omkring 1850 kommet til byen fra Helleland og Sokndal. Martha Mortensen var nummer seks i en søskenflokk på åtte.