Byhistorisk skilting

33 Kvekergravstedet

Vennenes samfunn eller kvekerne ble organisert i Stavanger i 1818 som det første kirkesamfunnet utenfor statskirken. Dette ville ikke myndighetene godta, og dermed oppstod det konflikter når det gjaldt seremonier som dåp, begravelse og ekteskapsinngåelse. Selve gudstjenesteformen var stille andakt uten liturgi, prest eller sakramenter. Stillheten kan brytes ved at en eller flere tar ordet for å dele noe med de andre.

  Vel møt til årets første foredrag i Byhistorisk Forening Stavanger.

 Torsdag, 26. januar 2017 kl.19.00 på Arkeologisk Museum

 Jan Moksnes: Betongplattformene i Gandsfjorden – et industrieventyr.

 Da oljeselskapene fant olje i Nordsjøen på slutten av 1960 tallet oppstod en utfordrende situasjon for norsk industri. Ønsket om å komme raskt i gang med produksjon førte til etterspørsel etter robuste plattformer som kunne leveres raskt, bygges ferdig innenskjærs, kunne flytes ut med tunge ferdigstilte dekk og ha kapasitet for mellomlagring av olje.

  Hør den fantastiske fortellingen fra en av dem som sto helt i front.

 Moksnes har fått flere prestisjetunge internasjonale og nasjonale ærespriser for sine kunnskaper, resultater og engasjement for betongteknologiske utvikling og ledelse av store anleggsprosjekter.

 Vel møtt!-

  -haraldsig.pedersen-

 -&

 

 Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.