Byhistorisk skilting

40 Byhaugen

Byhaugen

Dette høydedraget har i lange tider vært et av Stavangers mest ettertraktede utkikkspunkter. I en søknad til formannskapet i 1852 ble det bl.a. understreket: Fra langt tilbage i i Tiden har et sted kaldet Byhaugen været et meget besøgt Sted av Byens Befolkning for at se du over søen, deels efter udgaaende, deels efter forventende Skibe. Der er ikke alene et Par hundrede Redere, som det interesserer at kunde faa Adgang til saadan Utsigte Sted, men over 1/5 Deel af Byens Befolkning ere Søefarende, følgelig er der en meget stor Deel af Publicum der oftere finde Fornøielse at se du over Søen og desaarsag ønske Adgang til Stedet.”

Navnet Byhaugen blir i dag brukt både om boligstrøket og bygningen som ligger på høydedraget, hvor det høyeste punktet er 76 m over havet; nordøst for Lille Stokkavann,.

.

 

 Vi har utvidet foredragsrekken med et BONUSFOREDRAG:

-Torsdag 23. april på Arkeologisk Museum kl 19.00:

-Foredrag av Svein Sæter.

- I forrige århundre var det to begivenheter som gjorde Norge mer kjent ute i verden enn noen andre, inklusiv polferdene: Tungtvannsaksjonen og Kon-Tiki ferden. På den første var det ti deltakere, på den andre seks. Én mann var med på begge: Knut Haugland. Det er nesten ikke til å tro! Ett par år etter at han hadde satt livet på spill flere ganger under sabotasjeaksjoner i Norge, var han klar til å være med på Kon-Tiki ferden, en reise de fleste mente måtte ende med forferdelse.

 Først i 2007 var Haugland klar til å fortelle detaljert om hva han hadde vært med på og ba Svein Sæter om å skrive biografien hans. Sæter bodde hjemme hos Haugland i seks uker og fikk dermed førstehånds kunnskap om både mannen og hans liv. Sæter har skrevet en rekke bøker og biografier og er en meget inspirerende foredragsholder. Sæter har med seg bøker som kan kjøpes til en god pris..

-Vel Møtt !

-

 Onsdag 29. april kl.19.00 på Arkeologisk Museum, kommer Tor Sekse og holder foredrag «Om banker og bankerfaringer»

-«Dette må ha vært et av de største tordenskrall i Stavangers nære historie» sier historieprofessor Edgar Hovland i boken om SR-banks første 25 år. ;

- På 1980-tallet raste kampen om SR-banks sjel i årevis. En kamp mellom «sentralistene» som så SR-bank som én sparebank på den ene siden, og «lokalistene» som forfektet den enkelte avdelingsbanks selvstyre på den andre siden. Og midt oppi dette sto adm. dir. Tor Sekse. /p>

-Sekse var adm. dir. i Stavanger Sparekasse fra 1964 til 1976 og adm.dir. i SR-Bank fra 1976 fram til han gikk av som pensjonist i 1991. /p>

-Han har innehatt en serie av sentrale styreverv, har skrevet en lang rekke artikler og holdt foredrag i mange prestisjetunge fora om samfunnsrelaterte emner. Sekse tok sosialøkonomisk embetseksamen ved UiO i 1956. ;

-Vel møtt til interessante og spennende foredrag i Byhistorisk forening Stavanger!. .

-Vel Møtt !

- haraldsig.pedersen-

 Følg oss på Facebook-

KåKå kverulatkatedralen holder en spesial Stavangerkviss en lørdag i måneden.

;Du kan lese mer om Kåkå kverulantkatedralen på ,www.kverulantkatedralen.no..

   
 

Vil du bli medlem? 

Klikk deg inn på "Bli medlem" i menylinjen øverst! Medlemskapet gir gratis adgang til våre arrangement og Stavangeren rett i postkassen. Ønsker du å få tilsendt tidligere numre av "Stavangeren" kan disse kjøpes for kr. 50 pr. eksemplar inkl. porto. De kan bestilles hos pede7@online.no så langt opplaget rekker. Bankkontonummeret er 3201.25.37300.

 

Stavangeren nr.4 1999

Innhold:

Side 3: En synlig Kielland

Side 5: Middelthon om Kielland

Side 9: Gestapokjelleren på Eiganes av E. Kåre Johannessen

Side 13: Zack - hvorfor går du med kalosjer?

Side 18: Kongsgård jubilerer, av Halvor Pedersen

Side 20: Forruna og «Kjemien» av Kjell StahL Johannesen

Side 23: På en søyle står en trist forfatter av Randi Folkestad

Side 28: Brente mandler og pannekaker med syltetøy

Side 30: Kielland og pengene av jan Gjerde

 
   

/>Årsmøtet godkjente styrets forslag om økonomisk støtte til prosjekter.
Det er også i 2015 avsatt kr 30.000,-

Regelverket for prosjektmidlene ligger her:

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.