Byhistorisk skilting

52 Poul Holst Poulsson

Poul H. Poulsson ble født i Kristiania 10. juni 1834 som sønn av en forretningsmann. Poulsson overtok ikke farens kjøpmannskap, men gikk inn i gartneryrket. Etter sine første læreår i et større handelsgartneri der i byen dro han til Tyskland og oppnådde å bli en førsteklasses fagmann. De hageanlegg han siden kom til å utføre, bar et umiskjennelig tysk preg. Under et opphold i København satte han seg inn i landmålingens finesser, og dessuten tok han tegneundervisning.

 Velkommen til byvandring i Byhistorisk forening Stavanger.

  Onsdag 25. mai

 Byvandring med Asbjørn Simonsen med tittel:

 ”Breiavatnet, byens vaktsomme øye”

 Sted: Frammøte ved statuen «Gutten og bukken» ved Breiavatnet . Kl. 19:00.

 Vi går videre til «Gazellen» og deretter til parken opp mot bysiden av Stavanger museum,hvor Simonsen avslutter med noen byutviklingsbetraktninger. Eventuelle bevegelseshemmedekan gjøre unna noe av oppstigningen ved å bruke heisen i parkeringsanlegget.

 Asbjørn Simonsen er cand. real. fra Universitetet i Bergen. Han har vært ansatt vedArkeologisk museum i Stavanger,i Statoil og på Lærerhøgskolen i Stavanger. Hans hovedarbeidsfelthar vært landskaps-, vegetasjons- og miljøhistorie.

 ;For den som ønsker å lese seg opp litt før byvandringen, minner vi om at Simonsen skreven meget interessant artikkel om Breiavatnet - Rusk i byens blinkende øye – i Stavangeren nr.3/13. Se i linke til Stavangeren øverst på siden.

 Vel møtt!

Mvh

haraldsig.pedersen > 

 ;Det første nummer av Stavangeren i 2016 ble lansert på kulturhuset i Stavanger torsdag 7. april

 . Dette er et spesialnummer om byutvikling og bevaring, utgitt i samarbeid med sammen med Fortidsminneforeningen i Stavanger.

 Det er i 2016 lagt til flere objekter under Byhistorisk Skilting.

 Med vennlig hilsen

 Harald Sig. Pedersen.-

 -&Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.