Byhistorisk skilting

39 Eldste hus på Torget

Torget 7, ”Hauge H & Co. A/S”, kjent som ”Hauge på Torget”, ble nybygd av firmaet Thesen & Co. som forretningsgård og bolig i 1852 og er dermed den eldste gjenstående bygningen på Torget. Mye tyder på at huset har vært todelt og blitt sammenføyet til én bygning. På loftveggen som vender ut mot Torget, er for eksempel årstallet ”1836” skåret inn, og asymmetri i husets takkonstruksjon og funn av en brolegning kan tyde på at det har gått et smalt smau mellom to bygninger.

Styret i Byhistorisk Forening Stavanger ønsker alle medlemmer og venner en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Vi håper dere har hatt glede og nytte av foredrag og vandringer, og ikke minst at de to fyldige numrene av Stavangeren har fallt i smak.

VERV ET MEDLEM I 2014:

Vi nærmer oss 500 medlemmer , og minner om at at de som melder seg inn i 2014 får med seg medlemsskap for 2015 til gammel pris i tillegg til

• To flotte nummer av Stavangeren 2013: Et om Grunnlovsjubileet og et om oljehistorien, bare med spesialskrevne artikler.

Arrangementer er gratis for medlemmer, entre for andre koster kr. 100.

• Gammel pris for 2014 (kr 350 for enkeltmedlemskap, kr 500 for familiemedlemskap), kontingenten stiger med kr. 50 fra årsskiftet.
• To flotte nummer av Stavangeren 2013: Et om Grunnlovsjubileet og et om oljehistorien, bare med spesialskrevne artikler.

Følg oss på Facebook.

Vel møtt i 2015 til et spennede program og flere utgaver av Stavangeren.
Det første møtet i Byhistorisk Forening Stavanger blir Torsdag 29.januar hvor Hanne Windsholt skal presenter kulturminneplanen.
Det pleier bli diskusjon av slikt !

- haraldsig.pedersen-

   
 

Vil du bli medlem? 

Klikk deg inn på "Bli medlem" i menylinjen øverst! Medlemskapet gir gratis adgang til våre arrangement og Stavangeren rett i postkassen. Ønsker du å få tilsendt tidligere numre av "Stavangeren" kan disse kjøpes for kr. 50 pr. eksemplar inkl. porto. De kan bestilles hos pede7@online.no så langt opplaget rekker. Bankkontonummeret er 3201.25.37300.

 

Stavangeren.Nr.4.2000-ASL

Innhold:

  • Side 3: En gammel by full av nytt
  • Side 4: Vålands historie a v Kirsten Ursin-Smith
  • Side l0: Kiellandhuset sett fra tre kanter av Halvor Pedersen
  • Side l2: Kvar låg Eikanes? av Leiv Olsen
  • Side 13: Ennu en mann med to gater? av Harald Sommefeldt Schmidt
  • Side 13: Om seiglivete myter av Gunnar A. Skadberg
  • Side 16: Kiellandhuset - Nei til en død kopi av Bjørn Andersen
  • Side 18: Ekserserplassen på Eiganes og Borgervebningen av Bjøm Aarre
  • Side 28: Ingvald Enersen - en Stavangersk gjest Baardsen av Gunnar A.Skadberg
 
   

Foreningens oljenummer av Stavangeren, nr 3/-2014 ble presentert på Kulturhuset under Kapittelfestivalen fredag 19. september
Oljenummeret ble gjort mulig bl.a. ved et økonomisk tilskudd fra Wintershall Norge As.
Gunnar Berge, Finn Harald Sandberg og Trude Meland presenterte sine artikler under lanseringen.

1814 - 2014 Grunnlovsjubileet feires med en rekke aktiviteter. Se det offisielle programmet for Stavanger og  Rogaland her:

https://demokratirogaland.wordpress.com/category/programaktiviteter/

ç
Årsmøtet godkjente styrets forslag om økonomisk støtte til prosjekter.
Det er i 2014 avsatt kr 30.000,-

Regelverket for prosjektmidlene ligger her:

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.