Byhistorisk skilting

47 1ste Mai

Huset i Verksgaten 11 har tjent forskjellige formål. Olaf Knoph hadde lenge jernvareforretning her, og en Smith drev med utskjenkning av øl og vin. Da 1ste Mai flyttet inn, var det senere gårdbruker Mæland som var eier. Han hadde vinforretning i 1. etasje og utskjenkningssted for øl og vin i 2. Førnevnte Smith var da flyttet til ”Ølklemmå”, hvor det også ble skjenket øl og vin til Aftenbladet overtok. Det kunne faktisk se ut som om byens aviser med forkjærlighet valgte ”fuktige” steder…!

Årets første møte: Torsdag 29. januar kl 19.00

>Byantikvaren i Stavanger har i alle år stått på barrikadene.
Hanne Windsholt er intet unntak.
På møtet i Byhistorisk Forening Stavanger presenterer hun kommunens Kulturminneplan

/> I snart hundre år har byutviklingen i Stavanger stått i spagat mellom kjærligheten til småbyen og ambisjoner om å bli en storby. Kommunen har i dag en kulturminneplan som viser vern av sentrum og trehusbyen, og en kommuneplan som har ambisjoner om fortetting i utbygde områder. Hva betyr det for fremtidens Stavanger?

Når Hanne Windsholt boltrer seg med gode ekspempler, pleier det bli passe god temperatur i salen.

Vel møtt til møtet Torsdag 29, januar kl 19.00, møtet er som vanlig på Arkeologisk Museum.

Følg oss på Facebook.

Vel møtt i 2015 til et spennede program og flere utgaver av Stavangeren.

- haraldsig.pedersen-

   
 

Vil du bli medlem? 

Klikk deg inn på "Bli medlem" i menylinjen øverst! Medlemskapet gir gratis adgang til våre arrangement og Stavangeren rett i postkassen. Ønsker du å få tilsendt tidligere numre av "Stavangeren" kan disse kjøpes for kr. 50 pr. eksemplar inkl. porto. De kan bestilles hos pede7@online.no så langt opplaget rekker. Bankkontonummeret er 3201.25.37300.

 

Stavangeren nr.1 1991

Innhold:

  • Aktivitetsprogram
  • Lederens spalte
  • Fra redaksjonen
 
   

/>Årsmøtet godkjente styrets forslag om økonomisk støtte til prosjekter.
Det er i 2014 avsatt kr 30.000,-

Regelverket for prosjektmidlene ligger her:

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.