Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og historieinteresserte.

Foredrag  Torsdag 26. april:

Sted: Arkeologisk museum,  Torsdag 26. april  kl.  19.00

"Kongen av Spitsbergen var frå Rennesøy "

Foredrag ved Svein Sæter.

Gruver og krig på Svalbard.

Midt under krigen vart ein stor del av Norge frigjort frå Hitler-Tyskland: Svalbard. Den ukjente frigjeringa var gruvedirektør Einar Sverdrups store bragd, men kosta han livet.

Han voks opp på Rennesøy, der faren Edvard var sokneprest. Seinare vart Sverdrup direktør for Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Longyearbyen og gruvene der var livsverket hans. 

Svein Sæter har bygd boka, som har fått meget god omtale, og kåseriet «Kongen av Spitsbergen» rundt dagbøkene til Einar Sverdrup. Svein Sæter har skrive meir enn 20 sakprosabøker med stor spennvidde, men ofte med historiske tema.

Under foredraget viser Sæter unike foto og filmklipp. Dette er ei historie både om Svalbard, om gruvedrift i Arktis og om den andre verdskrigen. Her finst lysande bragder og dystre tragediar som er oppsiktsvekkande lite kjent. Boka er til salgs på foredraget – til god pris.

Vel møtt,

mvh-haraldsig.-

 

Programmet for 2018 ligger på hjemmesiden.

Det er lagt til flere årstall under "Årringer" -  Her ligger et vell av informasjon om store og små hendelser i Stavangers historie, systematisert på årstall. Det planlegges å dekke flere år fremover i 2018.

Foredragene vil også i 2018 være gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.

  
BLÅ SKILT.

Som det ble nevnt i årsberetningen, vil de nye "Blå skilt" komme på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

De første er allerede på plass - sjekk oversikten for å se alle, også de nye.  Bilder vil komme på plass efterhvert..

 

31
mai
Byvandring

”Hermetikk industrien i østre bydel”

Byvandring med Knut Haaland Grøttland
Sted: Østre bydel
Torsdag 31. mai - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Charlottenlund

36

På slutten av 1700-tallet bodde res.kap. i Domkirken, Børge Petersen von Fyren (1745-1816), til leie i et hus på eiendommen ”Steglebakken” som langt senere fikk adressen Kongsgaten 45. Ekteparet von Fyrens barn fikk i 1831 kongelig skjøte på denne eiendommen som deres foreldre hadde forvaltet. Da hadde allerede i 1828 fogden over Jæren og Dalane, Søren Daniel Schiøtz (1796-1863), satt opp landstedet sitt på dette stedet. Det fikk navn etter ektefellen hans, Charlotte Rosenkilde (som var datter av byens eidsvollutsending, Peder Valentin Rosenkilde). Huset ble opprinnelig bygd i empirestil, men det har siden gjennomgått store endringer og ombygginger.