Byhistorisk skilting

16 Nygadens Oppbyggelseshus

Haugianerne, Hans Nilsen Hauges venner i Stavanger, var en gruppe mennesker som stod hverandre svært nær.

nygadens_oppbyggelseshus_nr

Vi kjenner ikke til at det var strid innen denne venneflokken. Samlinger like etter kirketid eller forkynnelse

på kirkebakken, kom til å knytte dem sammen med faste bånd.

 Velkommen til ny foredragssesong i Byhistorisk forening Stavanger.

 Det blir årsmøte etter foredraget.

 Onsdag 24. februar kl. 19.00 i foredragssalen på Arkeologisk museum, AMS: Førstelektor Monika Röthle holder foredrag med tittelen: Barnehagens historie i Stavanger 1844-1970

 Barnehage, barnepark, daghjem, førskole eller det å passe på barn, oppdra barn. Vi kjenner alle til slike ord og vendinger. Og i dag går de fleste barn i barnehage med største selvfølge. Men hvordan begynte det? Når organiserte man de tidligste institusjoner for barn under skolealder og hva foregikk der? Hvem opprettet disse institusjoner og med hvilke motiv? Hva slags barndom fikk barna i disse institusjoner? Og hva var kommunens rolle?

 

Monika Röthle, førstelektor i pedagogikk ved UiS, vil gi oss innsyn i de ulike forløperne til dagens barnehage. Hennes interesse er å dokumentere barnehagens lokale institusjonshistorie fra en periode, der dette var en marginalisert virksomhet som har etterlatt seg få synlige spor. Hun samarbeider med Norsk barnemuseum om en barnehagehistorisk utstilling. For øvrig har hun deltatt i lokale og nordiske barnehagestudier og er forfatter av pedagogisk faglitteratur.

Se møteprogrammet for 2016 under Arrangementer.

Etter foredraget vil det bli avholdt årsmøte i Byhistorisk Forening Stavanger. Regnskap og beretning vil bli sendt til medlemmene og lagt ut på hjemmesiden i god tid før årsmøtet.

Det første nummer av Stavangeren i 2016 blir lansert sammen med Fortidsminneforeningen den 7. april

Det er nå lagt til flere objekter under Byhistorisk Skilting.

Med vennlig hilsen

Harald Sig. Pedersen.-

-

Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger!

Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem

-Følg oss på Facebook-

-

-Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her

-

Fra Sigmund Sunnanå har vi mottatt følgende:

Skolemuseumslaget i Rogaland har til oppgåve å samla inn skolehistorisk stoff frå så vel eldre som nyare tid, spesielt frå Rogaland. Vil du dela dine minne med oss?

Dersom du vil vite mer om dette, gå inn på:Sigmunds.blogg.no.

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.