Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og historieinteresserte.

Byhistorisk Forening Stavanger ønsker medlemmer og intereserte velkommen til et spennende foredrag:

Torsdag 11. oktober:  Trenger vi nytt kommunevåpen for "Nye Stavanger" ?

 Møtested: Arkeologisk Museum Stavanger,kl.19.00 

Torsdag fortsetter debatten om Nye Stavangers byvåpen - hva har heraldiker Tom Sverre Vadholm å si i sakens anledning?

Tom Sverre Vadholm tar for seg Stavangers og andre kommuners våpen.

"Fellesnemda" som arbeider med kommunesammenslåing til "Nye Stavanger", anbefaler nytt byvåpen.  Se lenke her:  http://nye.stavanger.kommune.no/ja-eller-nei-til-nytt-kommunevapen/

Byhistorisk Forening Stavanger leverte et kraftig og saklig motinnlegg, ført i pennen av Hans Eyvind Næss, og publisert i Aftenbldet og på foreningens Facebookside.

Nå inviterer vi til ekstraforedrag på Arkeologisk museum kl.19.00. Da vil Tom Sverre Vadholm ta for seg Stavangers og andre kommuners våpen. Vadholm er en av landets absolutt ledende eksperter innen heraldikk og by- og kommunevåpen. Han har bl.a. vært styreleder i Norsk Heraldisk Forening i 12 år.

Vel møtt til spennende foredrag  torsdag 11. oktober. 

mvh-haraldsig.-

 

Foredragene er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.

Programmet for 2018 ligger på hjemmesiden.

Det blir stadig lagt til flere årstall under "Årringer"  Her ligger et vell av informasjon om store og små hendelser i Stavangers historie, systematisert på årstall. Og søkbart på tema / stikkord.

  
BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

1
nov
Foredrag

”Stavanger - Den røde by i 1918”

Foredrag av Aslak Sira Myhre
Sted: Folkets Hus ,   NB  Merk stedet.
Tosdag 1. November - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Kvekergravstedet

33

Vennenes samfunn eller kvekerne ble organisert i Stavanger i 1818 som det første kirkesamfunnet utenfor statskirken. Dette ville ikke myndighetene godta, og dermed oppstod det konflikter når det gjaldt seremonier som dåp, begravelse og ekteskapsinngåelse. Selve gudstjenesteformen var stille andakt uten liturgi, prest eller sakramenter. Stillheten kan brytes ved at en eller flere tar ordet for å dele noe med de andre.