Byhistorisk skilting

37 Stavanger Aftenblads nye avishus 1955

Stavanger Aftenblad hadde fra starten i 1893 holdt til i Søregaten 26 (tidligere Vævergaten), men i 1908 flyttet avisen over i Jorenholmsgaten 11 og 13. I 1916 var avisen byens største, og i begynnelsen av 1920-årene var Stavanger Aftenblad den største avisen i Norge utenfor Kristiania. På samme tid var avisens lokaler blitt utvidet med nye redaksjonskontorer i det såkalte Stenberghuset på andre siden av gaten.

-

 Neste arrangment er 26. august.

Gode venner, medlemmer og interesserte. Byhistorisk Forening Stavanger tar en vel fortjent sommerferie.

Den 26. august er vi tilbake med foredrag om Alfred Hauge. Jostein Soland vil lede oss igjennom deler av Hauges liv og forfatterskap. Nærmere tittel kommer.

Vi ønsker alle en riktig god sommer..-

-

Vel Møtt til høsten !

- haraldsig.pedersen-

 Følg oss på Facebook-

-

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.