Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlem av Byhistorisk forening!

Medlemsmøtene for 2021 har endelig startet igjen. For å kunne tilby flest mulig medlemmer billett, og grunnet begrensninger i antall sitteplasser, setter vi opp samme foredrag i 3 foredrag etter hverandre. Vi starter med følgende:

Foredrag ved Trond Borgen: LARS HERTERVIG: LITEN I BYEN, STOR I KUNSTEN

I dag regnes Hertervig blant de aller største norske kunstnerne. Det har ikke alltid vært slik. Hjemsendt fra kunststudier i Düsseldorf og utskrevet fra Gaustad asyl som uhelbredet sinnssyk, mistet han all forståelse, kunstmiljø og marked der han gikk og hogde ved i Stavanger, blant byens aller laveste. Likevel fortsatte han å skape kunst, nå i små formater på papir, i mer enn 30 år.

Med utgangspunkt i sin bok Et indre eksil om Hertervigs papirarbeider, vil kunstkritiker og forfatter Trond Borgen presentere steder i Stavanger og omegn slik de viser seg i Hertervigs kunst, og han vil snakke om hva som er storheten i Hertervigs kunst, slik vi forstår den i dag.

Arkeologisk forening setter for tiden en grense på 40 besøkende i auditoriet. Vi setter derfor opp foredragene 3 ganger i rask rekkefølge. Borgen vil presentere samme foredrag også torsdag 25. februar og onsdag 3. mars. Billetter kan bestilles via lenke i epost som sendes alle medlemmer via epost legges ut ca. klokken 12.00 samme mandag som foredraget avholdes. Vi ber om forståelse for at medlemmer prioriteres, (enkeltmedlemmer og familiemedlemmer) og at det derfor kun vil være mulig å kjøpe tilleggsbilletter  når arrangementet ikke er utsolgt. 

Alt godt, Anne Tove Austbø
Leder, Byhistorisk forening Stavanger,

 

 

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Sjømannshjemmet

3

Etter at Stavanger Sjømannsforening i 1875 hadde eksistert i 25 år, settes losoldermann Thomas Natvig, som hadde vært formann fra første dag, inn i arbeidet for en ny, stor oppgave: Å få sikre foreningen en tomt hvor man kunne få reist en bygning, ”et Sømandshjem hvor gamle og trængende Søfolk af alle Klasser kunde finne en Fribolig i deres Alderdom.”