Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlem av Byhistorisk forening!

Bilde av Anne Tove Austbø, leder i Byhistorisk forening

Anne Tove Austbø, leder i Byhistorisk forening (foto: Elisabeth Tønnesen)

Vi er glade for å være i gang med høstens møter:

Det første medlemsmøtet ble arrangert 1. september, og var en godt besøkt skulpturvandring i Stavanger sentrum. Solveig Fløgstad ledet an fra Gasellen (Emigrantmonumentet) i Byparken til De Røde Sjøhus og Børevigå, og det var nok mange av deltakerne som fikk aha-opplevelser knyttet til hva byen har å by på av kunst i det offentlige rom!

Ytterligere to møter er under planlegging:

Det foregår arkeologiske utgravninger i Stavanger Domkirke, og i oktober vil medlemsmøtet gå nærmere innpå arbeidet til arkeologene og materialet som de har funnet under domkirkegulvet. Hvi kan vi forvente at funnene vil gi av ny kunnskap om byen vår.

«Rift om brødet» er tema for møtet i november. Olav Tysdal ser nærmere på den økonomiske kollapsen i vårsildfisket i 1870-årene og krisen i skipsfarten i 1880-årene og konsekvensene de fikk for utvandring og befolkningsutvikling. Olav Tysdal er tilknyttet UiS og foredraget bygger på hans doktorgradsavhandling Migrasjon, sild, olje og urbanisering.

Datoer og mer utførlige invitasjon for begge medlemsmøter blir annonsert så snart de er bekreftet.

Vi håper at pandemien gradvis slipper taket, og åpner for at vi kan være flere på møtene. De blir i høst arrangert i auditoriet i på Arkeologisk Museum, som vanlig.

Velkommen!

Alt godt!

Byhistorisk forening Stavanger
Anne Tove Austbø
Leder

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Bethania

12

I perioden 1870 – 1900 ble det bygget en lang rekke bedehus i Stavanger; de aller fleste i strøket Bergeland som på den tiden lå sentralt i forhold til byens nybyggingsstrøk opp mot Hetlandskirken og langs Pedersgaten østover til Spilderhaug.