Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1500 / 1558

1558

Domkirkens fem klokker sendes til Danmark

Sagnet sier at skipet forliste ved Håstein.

Se årstall 1125.