Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1600 / 1659

1659

Det første Valbergstårn bygges av tre. Vakttårn og oppholdsrom for vektere.

Se også 1852