Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1900

1900

1900

Stavanger har 29877 innbyggere.

1905

Norge bryter ut av unionen med Sverige.

 1905 er et merkeår i  landets historie. Norge brøt ut av unionen med Sverige som hadde vart siden 1814. 7 juni vedtok Stortinget enstemmig denne ærklæringen :                                        

”Da Statsraadets samtlige Medlemmer har nedlagt sine Embeder, da Hans Majestæt Kongen har ærklært sig ude af stand til at skaffe landet en ny Regjering, og da den konstitutionælle Kongemagt saaledes er traadt du af Virksomhed, bemyndiger Storthingets Medlemmer af det i dag siddende Statsraad til indtil videre som den Norske Regjering at udøve den Kongen tillagte Myndighet”.

1918

Spanskesyken.

Epidemien som tok 15000 liv i Norge . Mange hundre døde i Stavanger.

Skjermbilde Spanskesyken Amerika-kopi

Spanskesyken startet med stor sannsynlighet i en militærleir i byen Funston, Kansas i USA. i mars 1918. Dette er en sykesal i Camp Funston med smittede soldater. Det er antatt at 675000 amerikanere døde av spanskesyken i 1918 og 1919.

 Illustrasjon: Historical Archives National Museum of Health & Medicine.

1921

Storstreiken i Stavanger i 1921

”Det maatte bli kollisjon  naar politibetjenten stillet sig iveien for ham.”

streik

"Konflikten mellom streikende arbeidere og lossing av nattruteskip ved hjelp av streikebrytere utløste storstreiken i 1921 i Stavanger”

Bilde. Internett. Arbeiderbevegelsens Arkiv/nettside

1925

Stavanger feirer byens 800 års jubileum.

Feiring 800 års jubileum

Flere tusen stavangere var om kvelden mandag 8 juni 1925 samlet til den store folkefesten i Bjergsted.  En ny stor utstillingspaviljong med scene var oppført til jubileumsutstillingen som var blitt åpnet av kong Haakon tidligere samme dag.

Bilde: Fra Minneboken om Stavanger

Bispeinnvielse. Jubileumsutstilling. Folkefest.

I 1925 feiret Stavanger at byen var blitt 800 år - med oppføring  av Domkirkens  i 1125 som ankerfeste. Juni var utpekt som  måneden med de største og viktigste arrangementene – biskopinnsettelse, utstillinger og en stor folkefest - men allerede lang tid i forveien bragte byens aviser mengder med informasjon og artikler om fortid, nåtid, og det som skulle skje i jubileumsåret. Insendte leserinnlegg kom også på trykk  Som et 5 vers dikt i Stavanger Aftenblad: Vi tar ned et av dem : (sitat)                                                                                                           

”  Nu virak og blomster man om dig slår Du unge, men ganle av dage.
Og det som de ranet, du atter får Med rentes renter tilbake.
 Din sjæl blev ei bitter, du motgang har mødt
Og medgang du tok det som mågen.
 Du elskes av alle , hver en du har født Fra Møllehaugen til Vågen.”

1937

Kong Haakon 7 innvier Stavanger Flyveplass på Sola.

1939

Bystyret vedtar  Stavanger sitt offisielle byvåpen  : ..”en på blå bunn liggende, avkvistet gull vinranke med blad og slyngtråder”.

1940

Tyske styrker inntar Stavanger 9.april.

Tirsdag 9 april 1940. I 12.00 tiden skjer noe på Madlaveien. Hjemmeværerende husmødre hører støvletramp og kommandorop utenfor vinduene. Intetanende bilister på vei mot Madla blir bryskt stanset og kommandert til å snu. Ofte får lastebiler slik ordre. Tungt bevepnede tyske soldater utstyrt med maskinpistoler, geværer, lettere håndvåpen og skafthåndgranater stukket ned i belter og støvler setter seg inn i setene eller på lasteplanet. Sjåførene får en pistol rettet mot seg om de protesterer. Kjør ned til Stavanger sentrum – schnell !

1944

Sørlandsbanen fullføres til Stavanger. Innvies offisielt i 1956.

Stavanger hadde fått sin første jernbaneforbindelse i 1878. Da åpnet den smalsporede ”Jæderbanen” for trafikk sørover til Egersund. Men det skulle gå hele 66 år før togpassasjerene kunne kjøre helt til Oslo på bredsporede jernbaneskinner - og Sørlandsbanen var ferdig ubygget.

1952

Verdens første hermetikkfagskole etableres i Stavanger.

Onsdag 17 september 1952 sto denne overskriften i stavangeravisen 1 ste Mai..

”Kongen har åpnet Hermetikkens hus i hermetikkens by. Fest over innvielsen av landets mest moderne skole. Norsk hermetikkindustri skal holde den standard som har gitt den verdensry – og helst forbedre den.”