Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og historieinteresserte.

Byhistorisk Forening Stavanger ønsker medlemmer og intereserte velkommen til et spennende foredrag:

Torsdag 24.  januar 2019:  

”Stavanger Støberi & Dok”

Skipsverftet og jernstøperiet i Spilderhaugsvika var i drift i årene 1871-1931. I ca. 30 år var dette byens største arbeidsplass, med opptil 500 mann i arbeid. Veftet representerte nyskapning; Her ble byens første damskip i jern bygd til erstatning for seilskutene i tre. Ved støperiet ble det produsert store mengder ovner, komfyrer, vindusrammer og gasslykter etc. Samtidig var det «en underlig, gammeldags bedrift, hvor de faste arbeiderne gikk til sin død, uten alderspensjon.» - sitat borgermester Bertram C. Middelthon. I dette foredraget presenterers verftets historie og virksomhet med utgangspunkt i kilder bla fra arkiv og samlinger ved Stavanger maritim museum.

Foredrag v/ Anne Tove Austbø

Anne Tove Austbø er historiker og arbeider ved Stavanger maritime museum - MUST.

Møtested:  Arkeologisk museum Stavanger,  kl.19.00   

 

 

 

Vel møtt til spennende foredrag  torsdag 24. januar  kl. 19.00  i AmS, Stavanger ,  

mvh-haraldsig.-

 

Foredragene er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer betaler kr 100,-

Medlemskap for 2019 kan tegner ved inngangen eller på nettet. Se fanen  " Bli medlem ".

 

Programmet for 2019 kommer på hjemmesiden.

Årsmøtet i Byhistorisk Forening Stavanger er torsdag 28. februar - innkalling etc. legges på hjemmesiden og sendes til medlemmer på e-post innen fristen som er 14 dager før årsmøtet.

Det blir stadig lagt til flere årstall under "Årringer"  Her ligger et vell av informasjon om store og små hendelser i Stavangers historie, systematisert på årstall. Og søkbart på tema / stikkord.

  
BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

1
jan

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Steglebakken

46
steglebakken-1

Steglebakken, fargelagt av Hans Eyvind

Næss på Torstrups tomtekart 1868

Ovenstående illustrasjon fra Hans Eyvind Næss sin grundige artikkel om Steglebakken i Stavangeren nr. 1/2009 gir et klart bilde av hva denne betegnelsen innbefattet. ”Steigle-Bachen” er for første gang avmerket på byskriver Ulric Frideric Aagaards bykart fra 1726, på et område med betydelig utstrekning på østsiden av ”Bredevandet”. (Her kan man også ane konturene av et steinkors like ved innskriften, minnekorset som i dag står på Stavanger Museum.) På Torstrups kart har H.E. Næss fargelagt tomter på øst- og vestsiden av Kongsgaten eller Postveien som den ble kalt i tidligere tider, den gamle innfartsveien til Stavanger fra sør.