Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Foredrag av Torstein Jørgensen

”Martin Luther som endringsagent i kirke og samfunn - noen hovedperspektiver.”

Den lutherske reformasjonen i Det tyske keiserrike på
1500-tallet utløste dramatiske endringer i Europa.

Martin Luthers egentlige religiøse anliggende ble temmelig
umiddelbart tolket, mistolket, imøtegått og utnyttet
på nye premisser av et sett ulike grupper og interesser.

I foredraget vil jeg redegjøre både for Luthers egne og
viktigste målsettinger, og for de fronter han markerte seg
på i kirke, kultur, samfunn og politikk.
   

Onsdag, 25.  oktober 2017 kl.19.00.

Sted: Arkeologisk Museum Stavanger.

 Vel møtt,

mvh-haraldsig.-

Foredragene er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.

HER LIGGER PAPIRENE FRA ÅRSMØTET SAMMEN MED REFERATET.

Årsmøte 2017.pdf 529,88 kB
25
okt
Foredrag

”Reformasjonsjubileet”

Foredrag av Torstein Jørgensen
Sted: Arkeologisk Museum
Onsdag 25. oktober – kl. 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Det Stavangerske klubbselskap

24

I 1781 fikk Stavanger amt ny amtmann. Det var den bare 21 år gamle hoffjunkeren Peter Ulrich Friderich Benzon som flyttet inn på Kongsgård og som på vegne av kong Christian VII skulle bestyre denne avkroken av det dansk-norske riket. Og det ble litt av en overgang for Benzon og kona å komme fra fest og selskapsliv i kongens København til et grått og trist småbyliv i Stavanger. Dette ville imidlertid Benzon gjøre noe med, og derfor tok han initiativ til dannelse av Det Stavangerske Klubbselskap i 1784. Selskapet skulle ha som formål ”å dyrke glæden og hyggen”. Klubben skulle også gi byens velbeslåtte borgere anledning til å hvile seg i ”dannet omgangstone etter dagens forretninger”. Selv om Benzon forlot Stavanger allerede i 1785, har Klubben levd videre fram til i dag til stor tilfredsstillelse for byens ”soss”, og Klubben er en av de institusjonene i byen som har lengst historie.