Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1300

1300

1300

Latinskolen (Katedralskolen)

Latinskolen bygges nordøst for kirken. Bygningen ble revet i 1842.

1308

” Biskopbussen”.  Stavangerbispens redervirksomhet i middelalderen.

450px-Viking_longship-kopi

“Mot slutten av vikingtiden bygget vikingene sine største og mest impoherende skip, kalt langskip eller busser. Dette var krigsskip, men som i tidligste del av  middelalderen også ble tatt i bruk som romslige og havgående handels/lastefartøtyer. Slik kan også bussen til stavanger`s biskop sett ut, men uten rekken av skjold langs skipssidene.”

6 juni i året 1308 la et fartøy til kaien i byen Ravensworth  i Øst-England. Skipet var en såkalt busse, eid av biskopen i Stavanger, og ombord var mange typer last: Trelast, fisk, fåre- og geiteskinn, oksehuder, skinnvarer og annet gods. Men det er ikke sikkert at biskopen selv eide varene som skulle selges. Mest sannsynlig hadde tyske kjøpmenn leid skipet av ham, og kanskje var også en sjøkyndig skipper hyret inn for turen.

1349

Svartedauden og Stavanger

Svartedauden rammer Stavanger. Befolkningen reduseres fra kanskje cirka 500 - til cirka 150-200 innbyggere.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 06:18:41
Script start
Timing: Jan 20 2022 06:18:41
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 06:18:41
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 06:18:41
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 06:18:41
Script end

Main resources:

Total runtime0.1850 sec
Peak memory usage24,320.0000 KB
Database Queries72

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.01550.0320 3,168.43754,720.1250
Module start 'content' 0.04740.1132 7,888.562512,917.9219
Module end 'content' 0.16060.0243 20,806.48441,573.7813
Script end 0.1849  22,380.2656 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01789.6251320.0006
Check MTime0.00945.0538320.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.149710.0003
Mysqli_queries0.00764.1133720.0001
Looping result0.00100.5588720.0000
TS translator
TS init0.00442.390030.0015
TS cache load0.00211.156630.0007
TS context load0.00150.837630.0005
Template Total0.109659.330.0365
Template load0.00844.543530.0028
Template processing0.101254.689930.0337
Template load and register function0.00120.626510.0012
states
state_id_array0.00070.385950.0001
state_identifier_array0.00080.434860.0001
Override
Cache load0.00422.2702210.0002
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00542.922460.0009
Fetch class attribute can translate value0.00040.196640.0001
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.027260.0000
XML
Image XML parsing0.00170.936640.0004
General
String conversion0.00000.009120.0000
dbfile0.00321.7122180.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/folder.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/full/folder.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
1content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 18
 Number of unique templates used: 10

Time used to render debug report: 0.0003 secs