Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1600

1600

1620

Stavanger-galeien. Borgervæpning.

Skjermbilde GALEI

Galeiene lå lavt i vannet og var  fryktede og kombinerte ro-og seilførende  krigsfartøyer som kunne bli brukt  brukt både  i nærkamper og ved bording av andre fartøyer. Slik kan Stavanger-galeien ha sett ut. Tegning Thomas Hauge..

For 300 år siden hadde Stavanger eget krigsskip. 

1622

Første heksebrenning i Sandvigå. Barbro Bjelland dømmes for trolldom og kontakt med djevelen.

1633

Voldsom brann legger halve byen i aske

1648

Skjermbilde SKANSEN2  1648

Skansen. Stavanger`s forsvarsanlegg og sjøforsvar gjennom 223 år.

Skansen. Stavanger`s forsvarsanlegg og sjøforsvar gjennom 223 år. 

1652

Stavanger får postsamband

1659

Det første Valbergstårn bygges av tre. Vakttårn og oppholdsrom for vektere.

Se også 1852

1664

Siste heksebrenning

"Trog"-Astri og Bergitte Tolleivsdatter ble "ved brand henrettet":

Se årstall 1622.

1682

Christian V flyttet bispesetet til Kristiansand

Stavanger har gjennomlevd mange vanskelige perioder i sin lange historie. 1680-årene var noen av de tyngste. Da var byen så langt nede at innbyggerne fryktet for dens fremtidige eksistens.

1684

Ny bybrann

Cirka 150 av byens cirka 350 hus går opp i flammer.

1686

Byen mister kjøpstadsrettighetene og reduseres til ladestad

Se også årstall 1682.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 05:38:23
Script start
Timing: Jan 20 2022 05:38:23
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 05:38:24
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 05:38:24
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 05:38:24
Script end

Main resources:

Total runtime0.2355 sec
Peak memory usage25,088.0000 KB
Database Queries143

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00900.0334 3,168.43754,720.1250
Module start 'content' 0.04240.1826 7,888.562513,569.0859
Module end 'content' 0.22500.0104 21,457.6484419.0938
Script end 0.2354  21,876.7422 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01777.4957300.0006
Check MTime0.00913.8779300.0003
Mysql Total
Database connection0.00050.206710.0005
Mysqli_queries0.01466.21241430.0001
Looping result0.00220.95501430.0000
TS translator
TS init0.00572.425830.0019
TS cache load0.00220.914730.0007
TS context load0.00160.663630.0005
Template Total0.162769.130.0542
Template load0.00873.714330.0029
Template processing0.153965.360930.0513
Template load and register function0.00120.494710.0012
states
state_id_array0.00190.7893130.0001
state_identifier_array0.00190.7927140.0001
Override
Cache load0.00482.0366500.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00572.4036150.0004
Fetch class attribute can translate value0.00050.2154120.0000
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0439150.0000
XML
Image XML parsing0.00411.7207120.0003
General
String conversion0.00000.008120.0000
dbfile0.00311.3046210.0001
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/folder.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/full/folder.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
12content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
8content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
13content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
2content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 44
 Number of unique templates used: 11

Time used to render debug report: 0.0003 secs