Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1700

1700

1709

Byens første industribedrift. Et salpeterverk.

”For øvrig er det oss kjært at Aagaard starter på nytt med salpetertilvirkning, og vi ønsker bedre lykke enn tidligere”. Slik lød det danske riksstyrets siste hilsen til byskriverUlrik Frederik Aagaardi 1721. Men da var det hele over.

1735

Kjøpstadsrettighetene tilbakeføres

Hovedkrav om borgernes rett til all handel innvilges.

1739

Dansk kristendomsskole blir den første barneskolen i Stavanger

1737 bestemte myndighetene at latinskoleundervisningen i Norge skulle omdannes til en ny undervisningsinstitusjon som ble kalt dansk kristendomsskole. Den danske kristendomsskolen - som i Stavanger kom i gang i 1739, fikk snart et omdømme som fattigskole.

1759

Kongsgård får ny bygning

Den oppføres på bispegårdens gamle grunnmur. Gamle vegger:"så aldeles forråtnet".

Se årstall 1297.

1769

Den første pålitelige bytelling. Stavanger har 2154 innbyggere.

1765

 Byens cirkumferens og byprivilegier oppheves.

 

I 1425  utferdet kong Erik  et dokument som ble utganspunkt og grunnlaget for stavangerborgernes handelsvirksomhet gjennom mange hundre år. Der det bl.a sto   ”…at alle som vil drivehandel må gjøre det i Stavanger..”.

 

 

 

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 07:33:02
Script start
Timing: Jan 20 2022 07:33:02
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 07:33:02
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 07:33:02
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 07:33:02
Script end

Main resources:

Total runtime0.2092 sec
Peak memory usage24,320.0000 KB
Database Queries94

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00900.0505 3,168.43754,720.1250
Module start 'content' 0.05950.1246 7,888.562513,092.7266
Module end 'content' 0.18410.0250 20,981.28911,574.7891
Script end 0.2091  22,556.0781 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.02099.9942320.0007
Check MTime0.01095.2181320.0003
Mysql Total
Database connection0.00050.230910.0005
Mysqli_queries0.01235.8888940.0001
Looping result0.00130.6094940.0000
TS translator
TS init0.00472.243830.0016
TS cache load0.00200.932630.0007
TS context load0.00140.681630.0005
Template Total0.119457.130.0398
Template load0.00773.657030.0026
Template processing0.111753.399230.0372
Template load and register function0.00150.714710.0015
states
state_id_array0.00090.443070.0001
state_identifier_array0.00100.463780.0001
Override
Cache load0.00371.7610300.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00432.067570.0006
Fetch class attribute can translate value0.00040.182260.0001
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00000.022870.0000
XML
Image XML parsing0.00050.252860.0001
General
String conversion0.00000.010520.0000
dbfile0.00291.4076130.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/folder.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/full/folder.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
6content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
6content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 21
 Number of unique templates used: 8

Time used to render debug report: 0.0003 secs