Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1800

1800

1801

Ny bytelling

Stavanger har 2466 innbyggere.

1803

Herregårdsboligen Ledaal er ferdig og tas i bruk

Byggherre er Gabriel Schanche Kielland. ”Han var som en konge i byen”. Slik er Ledaal`s byggherre beskrevet. Gabriel Schanche Kielland.(1760 -1821) Leder av handelshuset Jacob Kielland & Søn fra 1788.

1808

Silda er tilbake, og gir grunnlag for byens viktigste næring.

1814

Peder Valentin Rosenkilde utsending til Eidsvoll

1814 er et viktig år i Norges historie. Napoleonskrigene var over og de seirende makter bestemte som et punkt i Kielerfredens diktat at Norge skulle avstås til Sverige. Da innledet nordmennene i sammen med den danske prins Christian Frederik den motaksjonen for å sikre landet en grunnlov og mest mulig selvstendighet - som sluttet med riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai samme år.

1818

Landets første kvekermenighet stiftes i Stavanger

Krigsårene 1807-1814 sies å værehovedårsaken til at kvekerkristendommen kom til Norge og Stavanger. Mange norske sjøfolk ble tatt til fange av engelske krigsskip og ført til mangeårig fangenskap i fengsel på den andre siden av Nordsjøen. Her kom de i kontakt med engelske kvekere, og da freden komi hadde 19 av dem tatt den nye troslæren.

1824

Kongsgård blir skole
Tas i bruk to år senere med to lærere og 26 elever.

Se årstall 1297.

1825

De første emigrantene fra Norge til Amerika forlater Stavanger

Emigrasjonen fra Norge til Amerika startet i Stavanger i 1825. Da innledet en liten gruppe kvekere en lang sjøreise over Nordsjøen og Atlanterhavet mot et nytt liv på et stort og ukjent kontinent.

1833

Stavanger får sin første avis: ”Stavanger Adresseavis”

Lauritz Christian Kielland er redaktør.

Stavanger har en lang, mangfoldig og tradisjonsrik avishistorie. Den startet i 1833.

1834

Stavanger får sin første bank.

1834

Josephines Stiftelse

Skjermbilde josephinestiftelsen

"De foreldreløse pikene fikk pleie,og omsorg, men deres hverdag var samtidig preget av hardt arbeid, plikter og streng disiplin i samsvar med haugianernes livssyn".   Samtidig tegning,  Jacob Sømme.

Landets eldste eksisterende barnehjem.

Det var ikke ofte Stavanger ble besøkt av  kongehuset i unionstiden med Sverige, men i august i 1835 kom en slik anledning. Kronprinsesse Josephine (senere dronning og gift med Oscar 1) kom i ens ærend for å overrekke en av byens nystiftede og sosiale stiftelser et årlig tilskudd på 25 spesiedaler i 6 år som støtte til virksomheten. Kronprinsessen var opptatt av  sosialt arbeid,og hadde blitt oppmerksom på : (sitat) byens ”Opdragelses-Anstalt for fattige Pigerbørn”,opprettet halvannet år tidligere.Som takk for gaven ble hun gjort til  stiftelsens beskytter og navngiver. 

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 07:19:12
Script start
Timing: Jan 20 2022 07:19:12
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 07:19:12
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 07:19:12
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 07:19:12
Script end

Main resources:

Total runtime0.2296 sec
Peak memory usage25,344.0000 KB
Database Queries136

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00990.0345 3,168.43754,720.1250
Module start 'content' 0.04450.1728 7,888.562513,543.3125
Module end 'content' 0.21720.0122 21,431.8750424.3906
Script end 0.2295  21,856.2656 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01807.8572300.0006
Check MTime0.00944.1116300.0003
Mysql Total
Database connection0.00040.192910.0004
Mysqli_queries0.01396.07451360.0001
Looping result0.00190.82901360.0000
TS translator
TS init0.00451.981430.0015
TS cache load0.00220.950330.0007
TS context load0.00160.702530.0005
Template Total0.158369.030.0528
Template load0.00853.713930.0028
Template processing0.149765.214030.0499
Template load and register function0.00110.492210.0011
states
state_id_array0.00170.7245120.0001
state_identifier_array0.00170.7522130.0001
Override
Cache load0.00451.9684500.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00562.4257130.0004
Fetch class attribute can translate value0.00050.2297110.0000
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0433130.0000
XML
Image XML parsing0.00251.1006110.0002
General
String conversion0.00000.010120.0000
dbfile0.00271.1695150.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/folder.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/full/folder.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
11content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
10content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
11content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
1content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 40
 Number of unique templates used: 11

Time used to render debug report: 0.0003 secs