Fremsiden / Om byhistorisk forening

Om byhistorisk forening

Kjære leser, velkommen til våre nettsider.

Byhistorisk Forening Stavanger ble stiftet i 1991. Foreningens formål er ”å formidle kunnskap om Stavanger og skape interesse for byens historie og egenart”.

Her på våre nettsider får du en meget allsidig presentasjon av hva vi gjør og har gjort, men også av ulike sider ved byens historie. I tillegg finner du ”lenker” til sider som utdyper den informasjonen du finner hos oss.

Er du interessert i byhistorie og ønsker å delta aktivt i vår forening er det bare å kontakte oss ved å gå inn på ”Kontakt oss”, eller henvend deg til et av våre styremedlemmer som du finner under Styret.

 

Med vennlig hilsen

Harald Sig. Pedersen

leder