Seilskuter

Seilskuter

Seilskuter i Vågen ca. 1880. Til venstre ligger fullrigger ”Imperator”, 1032 n.r.t., bygd på Kjerringholmen 1876, reder Ploug & Sundt. Etter handelshusets konkurs ble ”Imperator” solgt til Holdt & Isachsen i 1883. Strandet og ble totalvrak i 1891. Stavanger Sjøfartsmuseum.