Byhistorisk skilting

51 Martha M. Persen

Martha M. Persen

Martha Mortensen Persen ble født i Stavanger 22. august 1860 og døpt i Domkirken 23. september. Foreldrene var blokkmaker og dreier Thorkild Mortensen og hustru Ane Gjertine Andreasdtr. Dahl. Ekteparet var omkring 1850 kommet til byen fra Helleland og Sokndal. Martha Mortensen var nummer seks i en søskenflokk på åtte.

Etter å ha gjennomgått et 2-årig artiumskurs tok hun i 1887, 27 år gammel, artium som privatist på latinlinjen ved ”Stavanger offentlige høiere almenskole” med karakteren laudabilis. I desember 1888 tok hun examen philosophicum med laud preceteris og begynte så å studere medisin. Julaften dette året giftet hun seg med skipskaptein Gabriel Persen, født i Stavanger 3. oktober 1851, død 11.februar 1924. Persen var en velkjent og aktet stavangerskipper. Ekteskapet deres var barnløst.

Onsdag 29. oktober kl 19.00

Fredrik Hagemann holder foredrag med tittelen:
Da olje kom til Norge

Som helt sentral i etableringen av "olje-Norge", som mangeårig leder av Oljedirektoratet er det få som mer kunnskap om både de velkjente og de mindre kjente prosessene som førte Norge inn i Oljealderen enn Fredrik Hagemann.
Både de planlagte og de helt utilsiktede vedtak danner et interessant bakteppe for etableringen og de aller første årene av vår oljehistorie.
Frederik Hagemann kan dem alle, og vil dele sin kunnskap med oss.

Arkeologisk Museum,
Onsdag 29. oktober kl. 19.00

Følg oss på Facebook.

Vel møtt
- haraldsig.pedersen-

   
 

Vil du bli medlem? 

Klikk deg inn på "Bli medlem" i menylinjen øverst! Medlemskapet gir gratis adgang til våre arrangement og Stavangeren rett i postkassen. Ønsker du å få tilsendt tidligere numre av "Stavangeren" kan disse kjøpes for kr. 50 pr. eksemplar inkl. porto. De kan bestilles hos pede7@online.no så langt opplaget rekker. Bankkontonummeret er 3201.25.37300.

 

Stavangeren nr.1 2004

Innhold
  • Side 3: (Leder) Av Berit M. Grande
  • Side 4: Den tredje Fredrik Av Reidar Frafjord
  • Side 7: Korsfylket – en presentasjon og et debattinnlegg Av Jan Gjerde
  • Side 12: Eiganesveien 3 Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 13: Havnen Av Anders Bærheim
  • Side 21: Formidling av lokalhistorie er ikke viktig og derfor ikke noe offentlig anliggende Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 21: Fra idyll til slum Av Reidar Frafjord
  • Side 21: Hvem var Endre Nilsen Våland? Av Gunnar A. Skadberg
 
   

Foreningens oljenummer av Stavangeren, nr 3/-2014 ble presentert på Kulturhuset under Kapittelfestivalen fredag 19. september
Oljenummeret ble gjort mulig bl.a. ved et økonomisk tilskudd fra Wintershall Norge As.
Gunnar Berge, Finn Harald Sandberg og Trude Meland presenterte sine artikler under lanseringen.

1814 - 2014 Grunnlovsjubileet feires med en rekke aktiviteter. Se det offisielle programmet for Stavanger og  Rogaland her:

https://demokratirogaland.wordpress.com/category/programaktiviteter/

ç
Årsmøtet godkjente styrets forslag om økonomisk støtte til prosjekter.
Det er i 2014 avsatt kr 30.000,-

Regelverket for prosjektmidlene ligger her:

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.