Byhistorisk skilting

5 Bjellands fabrikk nr.9

Om denne fabrikkbygningen forteller John Gunnar Johnsen i bind II av sitt fremragende bokverk om hermetikkindustrien i Stavanger.

bjellands_fabrikk_nr_9-008_skilt

  Gode venner og medlemmer i Byhistorisk Forening Stavanger.

Neste foredrag er ved Asbjørg Skretting Vaaland som er lærer og master i lesevitenskap.

; Tittel: "Hva ble fortalt om Stavangers skytshelgen St. Svithun?"

 Vel Møtt onsdag 28. september kl 19.00,

;Sted: Arkeologisk Museum.

;• I gamle skrifter er St. Svithun kalt Brobygger, og legenden forteller historien om hvorfor. Kan dette ha aktualitet i vår tid? Hvem var han? Hva ville kirken i middelalderen at folk skulle høre og lære om denne engelske biskopen, som var blitt Stavangers skytshelgen? Svithun var biskop i kongebyen Winchester i Wessex fra 852 til sin død i 863. Det fortelles at da han døde 2. juli, var ønsket hans å gravlegges utenfor katedralen, ikke inni, slik det var vanlig for biskoper. Han ville hvile «der både høy og lav kunne trå over graven hans, og der regnet kunne dryppe».

& Lenge lå steinsarkofagen i ro utenfor vestfronten av den gamle Old Minster, som kirken kaltes. Men ifølge legenden begynte det å gå rykter om underlige ting som hendte ved den gamle biskopens grav, da den hadde ligget i ro i godt og vel hundre år. Det ble tolket som tegn på at det var gravlagt en hellig mann der.

&15. juli 971 ble graven åpnet under en høytidelig seremoni, det som kalles en translasjon. Relikviene, de hellige bein, ble løftet over i et skrin og plassert inne i katedralen. Legendematerialet starter her. Det er fortellinger om det som førte fram til denne translasjonsdagen, og det som siden skjedde i tilknytning til St. Svithuns skrin i den gamle Winchesterkatedralen. Det fortelles om mirakler i ett sett. Munkene som hører til i katedralen får aldri fred, fordi de må samles og synge den store lovsangen hver gang et helbredelsesunder skjer, det kunne være flere ganger nattestid. I de følgende årene vokste flere legender fram om St. Svithuns liv og virke som biskop, om hans ydmykhet og nestekjærlighet.En regner med at Reinald, Stavangers første biskop, kom fra munkefellesskapet i Winchester, og at det var gjennom ham at den nye katedralen her fikk en relikvie fra St. Svithuns skrin.

&Nidarosbreviariet, Breviarium Nidrosiense, trykt i 1519, inneholder tekster på latin til tidebønner gjennom et festdøgn for St. Svithun. Det er tydelig at disse tekstene har vært i bruk her i Stavanger. I vesperen, kveldsbønnen som innledet festdagen om aftenen før, var dette begynnelsen på en antifon: «Letare plebs ventonie / gaude gens stavangerie ….» , som kan oversettes: «Gled dere folk i Winchester, fryd dere, folk i Stavanger …», det handler om gleden over St. Svithuns festdag som årlig vender tilbake. En versjon av legenden om helgenen er stykket opp i ni avsnitt, til lesning gjennom den lange tidebønnen om natten.Foredraget vil være en gjennomgang av, og refleksjon over, det legendematerialet som finnes om St. Svithun, og som sannsynligvis har vært kjent og holdt levende her i Stavanger før reformasjonen. Tekstene i Nidarosbreviariet til St. Svithuns festdager vil også bli belyst, for å se hvordan fortellingsstoffet gjenspeiler seg her. Asbjørg Skretting Vaaland er lærer og master i lesevitenskap, og har i de siste årene arbeidet en del med legendemateriale og fortellingsstoff om kirkens helgener i middelalderen.

 •

 Det er i 2016 kommet flere objekter under Byhistorisk Skilting og også flere innlegg under Årringer i byhistorien er lagt til.

 -

 -&Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.