Byhistorisk skilting

4 Victoria Hotel

I over hundre år har Victoria hotell vært et iøynefallende landemerke ved innseilingen til Stavanger by.

Victoria Hotel byhistoriske skilt 021

Dette bygget ble reist i overgangen fra ett århundre til det neste i rød og gul tegl,

på et område som i sin tid var en holme.

Årets første møte: Torsdag 29. januar kl 19.00

>Byantikvaren i Stavanger har i alle år stått på barrikadene.
Hanne Windsholt er intet unntak.
På møtet i Byhistorisk Forening Stavanger presenterer hun kommunens Kulturminneplan

/> I snart hundre år har byutviklingen i Stavanger stått i spagat mellom kjærligheten til småbyen og ambisjoner om å bli en storby. Kommunen har i dag en kulturminneplan som viser vern av sentrum og trehusbyen, og en kommuneplan som har ambisjoner om fortetting i utbygde områder. Hva betyr det for fremtidens Stavanger?

Når Hanne Windsholt boltrer seg med gode ekspempler, pleier det bli passe god temperatur i salen.

Vel møtt til møtet Torsdag 29, januar kl 19.00, møtet er som vanlig på Arkeologisk Museum.

Følg oss på Facebook.

Vel møtt i 2015 til et spennede program og flere utgaver av Stavangeren.

- haraldsig.pedersen-

   
 

Vil du bli medlem? 

Klikk deg inn på "Bli medlem" i menylinjen øverst! Medlemskapet gir gratis adgang til våre arrangement og Stavangeren rett i postkassen. Ønsker du å få tilsendt tidligere numre av "Stavangeren" kan disse kjøpes for kr. 50 pr. eksemplar inkl. porto. De kan bestilles hos pede7@online.no så langt opplaget rekker. Bankkontonummeret er 3201.25.37300.

 

Stavangeren nr.1 2009

Innhold

  • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
  • Side 4: Årsmøtereferat
  • Side 6: Stavanger – og staven Av Finn Bringsjord
  • Side 18: Gjemt – men ikke glemt Av Erling S. Kielland
  • Side 23: Stavanger-navnet kommer av formen på fjorden Av Reidar Frafjord
  • Side 29: Steglebakken Av Hans E. Næss
 
   

/>Årsmøtet godkjente styrets forslag om økonomisk støtte til prosjekter.
Det er i 2014 avsatt kr 30.000,-

Regelverket for prosjektmidlene ligger her:

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.