Byhistorisk skilting

12 Bethania

I perioden 1870 – 1900 ble det bygget en lang rekke bedehus i Stavanger; de aller fleste i strøket

Bergeland som på den tiden lå sentralt i forhold til byens nybyggingsstrøk opp mot Hetlandskirken

bethania_001_skilt

og langs Pedersgaten østover til Spilderhaug.

26 mars 19:00

Torsdag 26. mars

Foredrag av Olav Tysdal med tittel: ”Hva er historien bak dagens kommunestruktur? Et lite bidrag til en kunnskapsbasert kommunestrukturdebatt»”

Sted: Arkeologisk Museum Kl. 19:00

Hva innebar reformen om lokalt selvstyre og lovene om formannskapsdistrikter i 1837?

Hva kjennetegner de lange linjene i historien om kommune-Norge frem til i dag? Hvorfor ser kommunekartet ut som det gjør i dag? Kan historien være veiviser inn i fremtiden enten vi ønsker å beholde den gamle strukturen eller ser nytten av en ny 50 år etter den forrige reformen?

Debatten om en framtidig storkommune på Nord-Jæren er viktig og nødvendig. Er det håp om at lokalpolitikerne ikke forskanser seg bak sine egne kommunegrenser, men evner å se hvilke løsninger som best møter regionens felles utfordringer? Spørsmålet er hvilke forutsetninger politikerne har for å lykkes bedre denne gangen. Vi har nemlig vært gjennom dette før….

Olav Tysdal er førstelektor ved Universitetet i Stavanger. Han bor i Stavanger og har arbeidet mest med urban-, befolknings- og migrasjonshistorie. Tysdal er medforfatter i tobindsverket om Sandnes’ historie som ble utgitt i 2010.

Følg oss på Facebook.

 

 Vi har utvidet foredragsrekken med et BONUSFOREDRAG:

-Torsdag 23. april på Arkeologisk Museum kl 19.00:

-Foredrag av Svein Sæter.

- I forrige århundre var det to begivenheter som gjorde Norge mer kjent ute i verden enn noen andre, inklusiv polferdene: Tungtvannsaksjonen og Kon-Tiki ferden. På den første var det ti deltakere, på den andre seks. Én mann var med på begge: Knut Haugland. Det er nesten ikke til å tro! Ett par år etter at han hadde satt livet på spill flere ganger under sabotasjeaksjoner i Norge, var han klar til å være med på Kon-Tiki ferden, en reise de fleste mente måtte ende med forferdelse.

 Først i 2007 var Haugland klar til å fortelle detaljert om hva han hadde vært med på og ba Svein Sæter om å skrive biografien hans. Sæter bodde hjemme hos Haugland i seks uker og fikk dermed førstehånds kunnskap om både mannen og hans liv. Sæter har skrevet en rekke bøker og biografier og er en meget inspirerende foredragsholder. Sæter har med seg bøker som kan kjøpes til en god pris..

-Vel Møtt !

- haraldsig.pedersen-

 -

KåKå kverulatkatedralen holder en spesial Stavangerkviss en lørdag i måneden.

;Du kan lese mer om Kåkå kverulantkatedralen på ,www.kverulantkatedralen.no..

   
 

Vil du bli medlem? 

Klikk deg inn på "Bli medlem" i menylinjen øverst! Medlemskapet gir gratis adgang til våre arrangement og Stavangeren rett i postkassen. Ønsker du å få tilsendt tidligere numre av "Stavangeren" kan disse kjøpes for kr. 50 pr. eksemplar inkl. porto. De kan bestilles hos pede7@online.no så langt opplaget rekker. Bankkontonummeret er 3201.25.37300.

 

Stavangeren nr.4 2005

Innhold

  • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
  • Side 4: Bekkelund Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 7: Rosemine Naatlepige i skomakerstaden Stavanger Av Bente Gro Olsen
  • Side 12: Gamle hager - hagekunsten i Stavanger Av Per Th. Grimnes og Heidi K. Urtegård
  • Side 17: «Heia SIF i hundre år» (bokanmeldelse) Av Reidar Frafjord
  • Side 19: Fra krigens saga (4): Hansen-familiens krigsinnsats Av Jan Gjerde
  • Side 29: Du grønne, glitrende tre god dag Av Unnleiv Bergsgard
  • Side 31: Vær og hverdag i Stavanger for 130 år siden Av Reidar Frafjord
  • Side 35: Rasmus Pederson Thu - ein allsidig og spennande Stavanger-fotograf Av Lisabet Risa
 
   

/>Årsmøtet godkjente styrets forslag om økonomisk støtte til prosjekter.
Det er også i 2015 avsatt kr 30.000,-

Regelverket for prosjektmidlene ligger her:

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.