Byhistorisk skilting

47 1ste Mai

Huset i Verksgaten 11 har tjent forskjellige formål. Olaf Knoph hadde lenge jernvareforretning her, og en Smith drev med utskjenkning av øl og vin. Da 1ste Mai flyttet inn, var det senere gårdbruker Mæland som var eier. Han hadde vinforretning i 1. etasje og utskjenkningssted for øl og vin i 2. Førnevnte Smith var da flyttet til ”Ølklemmå”, hvor det også ble skjenket øl og vin til Aftenbladet overtok. Det kunne faktisk se ut som om byens aviser med forkjærlighet valgte ”fuktige” steder…!

.

 

 Vi har utvidet foredragsrekken med et BONUSFOREDRAG:

-Torsdag 23. april på Arkeologisk Museum kl 19.00:

-Foredrag av Svein Sæter.

- I forrige århundre var det to begivenheter som gjorde Norge mer kjent ute i verden enn noen andre, inklusiv polferdene: Tungtvannsaksjonen og Kon-Tiki ferden. På den første var det ti deltakere, på den andre seks. Én mann var med på begge: Knut Haugland. Det er nesten ikke til å tro! Ett par år etter at han hadde satt livet på spill flere ganger under sabotasjeaksjoner i Norge, var han klar til å være med på Kon-Tiki ferden, en reise de fleste mente måtte ende med forferdelse.

 Først i 2007 var Haugland klar til å fortelle detaljert om hva han hadde vært med på og ba Svein Sæter om å skrive biografien hans. Sæter bodde hjemme hos Haugland i seks uker og fikk dermed førstehånds kunnskap om både mannen og hans liv. Sæter har skrevet en rekke bøker og biografier og er en meget inspirerende foredragsholder. Sæter har med seg bøker som kan kjøpes til en god pris..

-Vel Møtt !

-

 Onsdag 29. april kl.19.00 på Arkeologisk Museum, kommer Tor Sekse og holder foredrag «Om banker og bankerfaringer»

-«Dette må ha vært et av de største tordenskrall i Stavangers nære historie» sier historieprofessor Edgar Hovland i boken om SR-banks første 25 år. ;

- På 1980-tallet raste kampen om SR-banks sjel i årevis. En kamp mellom «sentralistene» som så SR-bank som én sparebank på den ene siden, og «lokalistene» som forfektet den enkelte avdelingsbanks selvstyre på den andre siden. Og midt oppi dette sto adm. dir. Tor Sekse. /p>

-Sekse var adm. dir. i Stavanger Sparekasse fra 1964 til 1976 og adm.dir. i SR-Bank fra 1976 fram til han gikk av som pensjonist i 1991. /p>

-Han har innehatt en serie av sentrale styreverv, har skrevet en lang rekke artikler og holdt foredrag i mange prestisjetunge fora om samfunnsrelaterte emner. Sekse tok sosialøkonomisk embetseksamen ved UiO i 1956. ;

-Vel møtt til interessante og spennende foredrag i Byhistorisk forening Stavanger!. .

-Vel Møtt !

- haraldsig.pedersen-

 Følg oss på Facebook-

KåKå kverulatkatedralen holder en spesial Stavangerkviss en lørdag i måneden.

;Du kan lese mer om Kåkå kverulantkatedralen på ,www.kverulantkatedralen.no..

   
 

Vil du bli medlem? 

Klikk deg inn på "Bli medlem" i menylinjen øverst! Medlemskapet gir gratis adgang til våre arrangement og Stavangeren rett i postkassen. Ønsker du å få tilsendt tidligere numre av "Stavangeren" kan disse kjøpes for kr. 50 pr. eksemplar inkl. porto. De kan bestilles hos pede7@online.no så langt opplaget rekker. Bankkontonummeret er 3201.25.37300.

 

Stavangeren nr.3 1998

Innhold:

  • Side 3: Stavanger - 1000 År? av Jan Gjerde
  • Side 6: "Reist av Stavanger kommune" av Erling Sømme Kielland
  • Side 8: Da posten kom til Stavanger av Kåre Mossige
  • Side 14: Et sjeldent bilde
  • Side 15: Fra byens styre og stell
  • Side 16: Et stavangerdynasti av Sverre Heskestad
  • Side 25: Folkets Hus i gammel prakt av Jan Gjerde
  • Side 28: Grøftegraving ved Domkirken av Erling Sømme Kielland
  • Side 29: Hvor er vi? Ved Kåre Mossige
  • Side 30: Weoversikt høsten 1998
 
   

/>Årsmøtet godkjente styrets forslag om økonomisk støtte til prosjekter.
Det er også i 2015 avsatt kr 30.000,-

Regelverket for prosjektmidlene ligger her:

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.