Byhistorisk skilting

48 Anna Gjøstein

Anna Gjøstein ble født i Nordby sogn i Ås, Akershus, 15. juni 1869. Foreldrene var Ole Andersen Moberg fra Sverige og Ovidia Simensdatter Skræmma. Allerede som ganske liten flyttet familien til Kristiania. Der gikk hun på frk. Sandbergs pikeskole som førte elevene fram til middelskoleeksamen. Dette var en rettighet kvinner fikk i 1878, men Anna benyttet selv ikke de nye åpningene i utdanningssystemet som kom på denne tiden.

  Vel møt til foredrag i Byhistorisk Forening Stavanger.

 Onsdag, 29. mars 2017 kl.19.00 i St. Petri Kirke, NB MERK STEDET

 

  Neste møte, den 29.3. kl.19.00 byr på to foredrag om St.Petri kirken :

 Live Gram: Den store restaureringen.

 I perioden 2004-2008 gjennomgikk St. Petri kirke en omfattende restaurering. Sivilarkitekt Live Gram vil fortelle om de gjennomgripende arbeidene som transformerte bygget fra å være en nedslitt menighetskirke til byens kulturkirke.

 

  Gunnar Roalkvam: St. Petri kirke - midt i bedehusbyen.

 Få år etter at kirken ble tatt i bruk var det vekkelsestid i byen. Sentralt i dette bildet sto Lars Oftedal. Kirken som institusjon ble utfordret av nye folkelige bevegelser. En annen utfordring for den nye St. Petri menighet var det mangfold av bedehus og andre menigheter den fikk innenfor sine grenser.

 

 I forbindelse med jubileet ble boken «For Gud og hvermann. St. Petri - kirken og byen» utgitt.Forfattere er Gunnar Roalkvam, Marie Rein Bore, Thor Bjarne Bore. Live Gram og Per Schjelderup.

 Boken vil være til salgs på medlemsmøtet.

 mvh-haraldsig.-

 

 

-

 -

 

  HER LIGGER PAPIRENE FRA ÅRSMØTET OG SNART DUKKER OGSÅ REFERATET OPP HER.

 -

 

Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.