Byhistorisk skilting

3 Sjømannshjemmet

Etter at Stavanger Sjømannsforening i 1875 hadde eksistert i 25 år, settes losoldermann Thomas Natvig, som hadde vært formann fra første dag, inn i arbeidet for en ny, stor oppgave: Å få sikre foreningen en tomt hvor man kunne få reist en bygning, ”et Sømandshjem hvor gamle og trængende Søfolk af alle Klasser kunde finne en Fribolig i deres Alderdom.”

-

 Byvandring med Engwall Pahr-Iversen, Torsdag 28. mai kl 19.00 Oppmøte ved Kulturhuset på Arneageren

-

Cederberghs hus - med "teaterlokale" i 2. etasje - lå omtrent hvor kafeen ved inngangen til Kulturhuset er plassert i dag.

Cederbergh har bakgrunn fra Egersund, han satt i "prisonen" i England, men kom til Stavanger og markerte seg sterkt i mange og ulike sammenhenger.

;Engwall Pahr-Iversen er journalist, forfatter og foredragsholder. Hans felt spenner vidt, en lokal vri er hans varemerke, og han formidler stoffet med dyp kunnskap, stor entusiasme og innlevelse.-

-

Vel Møtt !

- haraldsig.pedersen-

 Følg oss på Facebook-

-

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.