Byhistorisk skilting

52 Poul Holst Poulsson

Poul H. Poulsson ble født i Kristiania 10. juni 1834 som sønn av en forretningsmann. Poulsson overtok ikke farens kjøpmannskap, men gikk inn i gartneryrket. Etter sine første læreår i et større handelsgartneri der i byen dro han til Tyskland og oppnådde å bli en førsteklasses fagmann. De hageanlegg han siden kom til å utføre, bar et umiskjennelig tysk preg. Under et opphold i København satte han seg inn i landmålingens finesser, og dessuten tok han tegneundervisning.

  Vel møt til årets første foredrag i Byhistorisk Forening Stavanger.

 Torsdag, 26. januar 2017 kl.19.00 på Arkeologisk Museum

 Jan Moksnes: Betongplattformene i Gandsfjorden – et industrieventyr.

 Da oljeselskapene fant olje i Nordsjøen på slutten av 1960 tallet oppstod en utfordrende situasjon for norsk industri. Ønsket om å komme raskt i gang med produksjon førte til etterspørsel etter robuste plattformer som kunne leveres raskt, bygges ferdig innenskjærs, kunne flytes ut med tunge ferdigstilte dekk og ha kapasitet for mellomlagring av olje.

  Hør den fantastiske fortellingen fra en av dem som sto helt i front.

 Moksnes har fått flere prestisjetunge internasjonale og nasjonale ærespriser for sine kunnskaper, resultater og engasjement for betongteknologiske utvikling og ledelse av store anleggsprosjekter.

 Vel møtt!-

  -haraldsig.pedersen-

 -&

 

 Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.