Byhistorisk skilting

19 Bethel

Selve ordet stammer fra hebraisk og betyr Guds hus. Et interessant poeng med dette bygget

bethel

er at det ble finansiert med midler som Brødrevennene hadde samlet inn, og som stod

på konto i Stavanger sparebank.

  Gode venner og medlemmer i Byhistorisk Forening Stavanger.

 Nå er det sommer og foredragsserien tar en velfortjent ferie.

 Det neste arrangement er Torsdag 25. august, kl 19.00

  Foredrag av Sven Egil Omdal med tittel:”Solvang, gestapos hovedkvarter ”

 Sted: NB Merk at foredraget blir på Stavangeren. Mer informasjon følger.

 Vel møtt!

Mvh

haraldsig.pedersen > 

 

  Stavangeren nr 2 i 2016 er nettopp sendt til medlemmene. Spesialartikler om så forskjellige emner som "Fredskontoret ", Rockegata i Stavanger", "Siste tur med Ferja" og en artikkelav Jan Gjerde om "Arne Rettedal og Rogalandsbanken". Det er bare å glede seg.

 Er du ikke medlem enda må du vente minst ett år før du kan lese dem på nett. Meld deg inn via hjemmesiden nå, så får du Stavangeren tilsendt..

 Det første nummer av Stavangeren i 2016 ble lansert på kulturhuset i Stavanger torsdag 7. april

 . Dette er et spesialnummer om byutvikling og bevaring, utgitt i samarbeid med sammen med Fortidsminneforeningen i Stavanger.

 Det er i 2016 kommet flere objekter under Byhistorisk Skilting og også flere innlegg under Årringer i byhistorien er lagt til.

 -

 -&Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.