Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Vel møtt til foredrag

Onsdag, 26.  april  2017 kl.19.00 i Arkeologisk Museum Stavanger.

”Luftskipet L20 ”

Foredrag av Helene Bjørntvedt,

Bjørntvedt er nå en pensjonert flygelederassistent som har jobbet 40 år ved Stavanger kontrollsentral. Det har vært en fantastisk arbeidsplass og ikke minst en utrolig reise hun har vært med på i disse årene. Hun har reist mye rundt i verden og sett og opplevd utrolig mye fint. Tidlig ble hun interessert i Stavanger historie, og kom raskt over historien til luftskipet "L 20". Denne historien fenget hennes interesse med en gang. 

Historien om luftskipet (zeppeliner) "L 20".

Onsdag 3. mai 1916 kom luftskipet inn over kysten ved Hå. Dette var om morgenen og folk som så det store "spøkelset" i luften mistet nesten pusten av det utrolige synet. "L 20" fløy litt fram og tilbake før det endelig gjorde sin første nødlanding i Gandsfjorden. Her hoppet 8 mann ut fra luftskipet. Det løftet seg ukontrollert med 8 mann igjen om bord. Det neste sammenstøtet med moder Norge skjedde ved Jåttånuten. Her hoppet 4 nye mann ut. De resterende 4 besetningsmedlemmene fulgte så luftskipet på en spennende reise som endte i fjæresteinene på Sola-siden av Hafrsfjord. "L 20" endte sin ukontrollerte reise nær Pallesen-tomten på Sunde. Her ble den skutt i stykker og ble liggende til delene ble plukket fra hverandre.

 

Sted: Arkeologisk Museum
Onsdag 26. april – kl. 19:00

Foredraget er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Meldemesskap kan tegnes på møtet.

mvh-haraldsig.-

HER LIGGER PAPIRENE FRA ÅRSMØTET SAMMEN MED REFERATET.

Årsmøte 2017.pdf 529,88 kB
31
mai
Byvandring

”Lagård Gravlund”

Byvandring med Hans Eyvind Næss
Sted: Lagård gravlund
Onsdag 31. mai – kl. 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Kunst i uterommene blir en del av byens identitet. Det bør settes opp enkle skilt som presenterer kunstneren og verket. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Hospitalet

18

Omkring 1270 ba biskop Torgils i Stavanger kong Magnus VI, Lagabøter, om tillatelse til å bygge et almissehus eller hospital på bispestets åker vest for Peterskirken ”for der at legge ind fattige mænd som blev syge i byen, saa at de der kunde vente paa bot eller bane (bedring eller død) heller end at blive flyttet syge og saare og næsten døde fra hus til hus saaledes som før er gjort.”