Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Velkommen til medlemsmøte i Byhistorisk forening!

Bilde av arbeidene i krypkjelleren under Stavanger Domkirke.

Krypkjelleren ved oppstart av undersøkelsene i februar 2021. Foto: NIKU

Hva fant vi i krypkjelleren?

– en oppdatering fra de arkeologiske undersøkelsene i Stavanger domkirke, ved arkeolog og forsker Halldis Hobæk.

Sted: Arkeologisk museum, auditoriet.

Dato: Torsdag 21. oktober kl. 17.00 og kl. 19.00

Fra februar til juni i år gjennomførte NIKU og Arkeologisk Museum UiS undersøkelser i krypkjelleren under skipet i Stavanger domkirke.
Feltarbeidet ble avsluttet i juni, men prosjektet er langt fra ferdig: Akkurat nå jobber arkeologene for fullt med etterarbeid og analyser. Prosjektleder Halldis Hobæk forteller om undersøkelsene og hva arkeologene fant i krypkjelleren, hvordan de arbeider videre med funn og materiale, og hva de har funnet ut så langt.
Det blir også en sniktitt på funn som ikke har vært vist fram før.

Halldis Hobæk er arkeolog/forsker hos NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning), og prosjektleder for undersøkelsene i domkirkens krypkjeller.

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Bjørn Endreson

28

Endreson ble født 20. januar 1922 i Bærum. Foreldrene var reisende Haakon Endreson og Anna Kommedal. Moren kom fra Stavanger, hvor hun vokste opp på Egenesløkke D2. Faren hennes hadde her, i det nordvestre hjørnet av nåværende Eiganes gravlund, et lite gardsbruk. Etter å ha solgt denne eiendommen, ”Fagerhøy” i 1917, flyttet familien til Stabekk, der faren, Torger, kjøpte garden ”Furulund.”