Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Foredrag av Eimund Nygaard

”Da strømmen kom til Stavanger”

Onsdag, 30.  august 2017 kl.19.00.

Sted: Arkeologisk Museum Stavanger.

Etter en sommer med noe blandet vær er vi klare for høstsemesteret! Vi starter opp med foredraget «Da strømmen kom til Stavanger». 

Formannskapet i Stavanger hadde møte oppunder jul 1909 da det elektriske lyset ble tent i Stavanger for første gang. 

Begeistringen var stor - spontan applaus brøt ut blant politikerne. Oppkjøp av fosser og bygging av elektrisitetsverk var imidlertid omstridt. 

Og Stavanger Aftenblad var den aller største kritikeren som mente den økonomiske risikoen var skyhøy. 

Tilhengerne så på sin side store muligheter - ja til og med lasaronhulene i byen ville ventelig forsvinne når bare det elektriske lyset ble tent....

Eimund Nygaard har vært leder av Lyse-konsernet siden det det etablert som Sør-Rogalands kraftselskap i 1998.

Og før det var han adm.dir. i Stavanger Energi. Han har med andre ord vært med på bransjens utvikling fra den gang de var rene el-kraftmonopolister innen sine geografiske områder til selskaper som nå konkurrerer nasjonalt, også innen bredbånd, tv, mobiltelefoner osv. osv. 
 Vel møtt,

mvh-haraldsig.-

Foredragene er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.

HER LIGGER PAPIRENE FRA ÅRSMØTET SAMMEN MED REFERATET.

Årsmøte 2017.pdf 529,88 kB
30
aug
Foredrag

”Da strømmen kom til Stavanger”

Foredrag av Eimund Nygaard
Sted: Arkeologisk Museum
Onsdag 30. august – kl. 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Hospitalet

18

Omkring 1270 ba biskop Torgils i Stavanger kong Magnus VI, Lagabøter, om tillatelse til å bygge et almissehus eller hospital på bispestets åker vest for Peterskirken ”for der at legge ind fattige mænd som blev syge i byen, saa at de der kunde vente paa bot eller bane (bedring eller død) heller end at blive flyttet syge og saare og næsten døde fra hus til hus saaledes som før er gjort.”