Byhistorisk skilting

1 Nymansveien 44

Carl Petter Nyman ble født i Stavanger den 22.august 1816 og døde her 75 år gammel den 22.oktober 1891.

nymansveien_44_003_skilt

Som ganske ung dro han til sjøs og arbeidet seg etter hvert oppover i gradene.

24 år gammel var han anerkjent som en dyktig og pålitelig skipsfører.

Etter mange år på sjøen startet han en sildeforretning ”med to tomme Næver”. Forretningen gikk godt,

og etter en tid eide han sjøhus flere steder i Norge og på Island.

 Velkommen til byvandring i Byhistorisk forening Stavanger.

  Onsdag 25. mai

 Byvandring med Asbjørn Simonsen med tittel:

 ”Breiavatnet, byens vaktsomme øye”

 Sted: Frammøte ved statuen «Gutten og bukken» ved Breiavatnet . Kl. 19:00.

 Vi går videre til «Gazellen» og deretter til parken opp mot bysiden av Stavanger museum,hvor Simonsen avslutter med noen byutviklingsbetraktninger. Eventuelle bevegelseshemmedekan gjøre unna noe av oppstigningen ved å bruke heisen i parkeringsanlegget.

 Asbjørn Simonsen er cand. real. fra Universitetet i Bergen. Han har vært ansatt vedArkeologisk museum i Stavanger,i Statoil og på Lærerhøgskolen i Stavanger. Hans hovedarbeidsfelthar vært landskaps-, vegetasjons- og miljøhistorie.

 ;For den som ønsker å lese seg opp litt før byvandringen, minner vi om at Simonsen skreven meget interessant artikkel om Breiavatnet - Rusk i byens blinkende øye – i Stavangeren nr.3/13. Se i linke til Stavangeren øverst på siden.

 Vel møtt!

Mvh

haraldsig.pedersen > 

 ;Det første nummer av Stavangeren i 2016 ble lansert på kulturhuset i Stavanger torsdag 7. april

 . Dette er et spesialnummer om byutvikling og bevaring, utgitt i samarbeid med sammen med Fortidsminneforeningen i Stavanger.

 Det er i 2016 lagt til flere objekter under Byhistorisk Skilting.

 Med vennlig hilsen

 Harald Sig. Pedersen.-

 -&Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.