Byhistorisk skilting

40 Stavanger Aftenblads første avishus 1893 – 1908

I starten holdt Stavanger Aftenblad til i en liten trebygning i Søregaten 26 (på den tid Vævergaten), hvor den avgåtte presten Lars Oftedal våren 1893 etablerte seg med aksidenstrykkeriet, ”Centraltrykkeriet” etter ”fallet” i 1891. Fra starten av ble det for det meste trykket ”ligsalmer”, men den 1. september 1893 kom førsteutgaven av hans nye avis, ”Stavanger Aftenblad”. Den var støttet av kjøpmann Zakarias Omdahl, hermetikkfabrikant Johannes Conradsen og kjøpmann Thorvald Kleiberg.

Velkommen til nytt foredrag i Byhistorisk Forening Stavanger, onsdag 28. oktober kl. 19.00 på Arkeologisk Museum

Onsdag 28. oktober

Foredrag av Inge Særheim med tittel: «Namn langs jærstrendene – språk- og kulturhistoriske kjelder»”!

Sted: Arkeologisk MuseumKl. 19:00

Namna er ein viktig del av språket og språkstrukturen; dei speglar kultur og samfunn i fortid og notid.

Med namn som kjelder kan ein studera ulike sider ved språket og språkutviklinga. Namna er også viktige kjelder i tverrfagleg forsking, bl.a. i studium av busetnadsutvikling, landbruk, fangst og fiske, samferdsel, arbeidsliv, førestillingar, lokal kultur og tradisjon.

I dette føredraget vil Inge Særheim med utgangspunkt i namn langs jærstrendene gje døme på språk- og kulturhistoriske opplysningar som kan lesast ut av namna.

Vel møtt til et interessant og spennende foredrag i Byhistorisk forening Stavanger!

Med vennlig hilsen

Harald Sig. Pedersen.-

-

-

Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger!

Dersom du tegner medlemskap nå, får du høstsemesteret og hele 2016 for kr 400 (enkeltmedlemskap) eller kr 550 (familiemedlemskap). Du får 3 foredrag i 2015 og 9 foredrag/byvandringer samt 3 nummer av foreningens tidsskriftStavangereni 2016.

Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem

-

Boken "Folket på Gamlingen" forteller Gamlingens historie gjennom folkene som har gjort Stavanger svømmestadion, Gamlingen til et helt unikt sted for trening og helse, men også for samhold, tilhørighet og livsglede.

Fotograf Minna Suojoki har dokumentert livet på Gamlingen gjennom det siste året, journalist Anja W. Fremo har samlet historier og designer Pia Wall er nå i gang med å designe praktboken.

Den skal være klar i desember og målet er at det skal bli en historiebok som bevarer de gode minnene om Gamlingen, når Gamlingen nå er historie.

Bokprosjektet "Folket på Gamlingen" er et idealistisk og selvstendig prosjekt. Derfor forhåndsselger vi boken allerede nå. 

Vil du sikre deg boken? Betal 390,- (per bok) til konto 3201.06.31229. Merk innbetalingen med navn, telefonnummer og e-post. 

For mer informasjon, sjekk Facebook.com/gamlingenbok eller ta kontakt med anjawfremo@gmail.com eller pia@piawall.no  

-

x

-

 Følg oss på Facebook-

-

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.