Byhistorisk skilting

57 Lystgården Holmeegenes.

”Stavanger Bys Mark” – Egenesløkkene, hadde en utstrekning fra Kalhammaren i nord til Våland og Mosvatnet i sør;  fra Tjensvoll i vest til Sandviken, Løkkeveien og Kannik i øst. Dette utgjorde et areal på ca. 2.900 mål.  I 1769 ble området delt opp i parseller – løkker – og utleid som festeeiendommer til byens borgere. Slik ble et utmarksområde med stein og lyng etter hvert omdannet til verdifullt jordbruksland.

  Gode venner og medlemmer i Byhistorisk Forening Stavanger.

 Sommer er snart over og foredragsserien starter torsdag 25. august kl. 19.00. Merk at møtestedet denne gang er i Stavangeren

 Vi starter høstsemesteret med å slå litt på stortromma for å markere foreningens 25 års-jubileum og inviterer til møte i Stavangeren (OBS: legg merke til møtestedet):

 • Historiker, lektor og forfatter Jan Magne Arntsen presenterer og viser en film Gulbrand Lunde tok opp under et NS-møte på torget i Stavanger i 1935. Arntsen har sammen med Thor Geir Harestad skrevet Lundes biografi «Triumf og tragedie». Som kulturminister i NS-regjeringen ble Gulbrand Lunde rangert som nummer to i Nasjonal Samling etter Vidkun Quisling. Lunde var direktør ved Hermetikkindustriens Laboratorium i Stavanger og her bygde han sin politiske karriere. I 1935 bodde hver tiende NS-velger i Stavanger.

 

 • Journalist og forfatter Sven Egil Omdal er i ferd med å avslutte en bok med arbeidstittelen «Gestapokjelleren. Aldershjemmet som ble fryktens hus». Dette er også foredragets tittel og er historien om Solvang i Stavanger som under krigen ble omdannet fra et fredelig hjem for eldre til et skrekkens hus med fangeceller og tortur. Omdal har i sitt arbeid med boken dypdykket i en rekke arkiver og presenterer historier og opplysninger som ikke har vært publisert tidligere. Omdal har i en årrekke vært en kjent og nasjonalt anerkjent journalist, kommentator og redaktør i Stavanger Aftenblad. Han hadde nylig stor suksess med sitt foredrag om Stavangers historie «900 år på 90 minutter».

 Vel møtt til foredrag i Stavangeren torsdag 25. august kl 19.00!

Mvh

haraldsig.pedersen > 

 

  Stavangeren nr 2 i 2016 ble sendt til medlemmene i juni. Spesialartikler om så forskjellige emner som "Fredskontoret ", Rockegata i Stavanger", "Siste tur med Ferja" og en artikkel av Jan Gjerde om "Arne Rettedal og Rogalandsbanken". Mange har gledet seg over historiene og beskrivelsene i siste nummer. .

 Er du ikke medlem enda må du vente minst ett år før du kan lese dem på nett. Meld deg inn via hjemmesiden nå, så får du Stavangeren tilsendt..

  Medlemsskap for 2016 og 2017 kan tegnes ved inngang til foredraget 25. august. Se hjemmesiden for priser etc.

 Det første nummer av Stavangeren i 2016 ble lansert på kulturhuset i Stavanger torsdag 7. april 2016.

 . Dette er et spesialnummer om byutvikling og bevaring, utgitt i samarbeid med sammen med Fortidsminneforeningen i Stavanger.

 Det er i 2016 kommet flere objekter under Byhistorisk Skilting og også flere innlegg under Årringer i byhistorien er lagt til.

 -

 -&Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.