Byhistorisk skilting

3 Sjømannshjemmet

Etter at Stavanger Sjømannsforening i 1875 hadde eksistert i 25 år, settes losoldermann Thomas Natvig, som hadde vært formann fra første dag, inn i arbeidet for en ny, stor oppgave: Å få sikre foreningen en tomt hvor man kunne få reist en bygning, ”et Sømandshjem hvor gamle og trængende Søfolk af alle Klasser kunde finne en Fribolig i deres Alderdom.”

Onsdag 24. september kl 19.00

Lars Anders Myhre holder foredrag med tittelen:
Oljealderens Pionertid.

Arkeologisk Museum,
Onsdag 24. september kl. 19.00

Følg oss på Facebook.

Vel møtt
- haraldsig.pedersen-

   
 

Vil du bli medlem? 

Klikk deg inn på "Bli medlem" i menylinjen øverst! Medlemskapet gir gratis adgang til våre arrangement og Stavangeren rett i postkassen. Ønsker du å få tilsendt tidligere numre av "Stavangeren" kan disse kjøpes for kr. 50 pr. eksemplar inkl. porto. De kan bestilles hos pede7@online.no så langt opplaget rekker. Bankkontonummeret er 3201.25.37300.

 

Stavangeren nr.2 1995

Innhold:

  • Side 2: Kjære medlem ! av bjørn Aarre
  • Side 3: Museumsfolk og Bydag av Geir Hetland
  • Side 5: Byflagget går ikke til topps ! av Geir Hetland
  • Side 8: Byhistorisk Forening får uttalerett av Erling K. Sømme
  • Side 10: Noen utfyllende opplysninger om Karsten Roedder pluss + av Geir Arve Simonsen
  • Side l2: Oscars gate 18 av Geir Hetland
  • Side 17: Den Kombinerede Indretning et sosialpolitisk monstnim ! av Lars Vaage
  • Side 29: Bydag for Stavanger av Geir Hetland
 
   

Foreningens grunnlovsnummer av Stavangeren, dobbelnummer, nr 1/2-2014 ble presentert på Kulturhuset torsdag 15. mai med gjennomgang av artiklene ved tre av bidragsyterne, Harald Hamre, Hans Eyvind Næss og Hallgeir H. Langeland. samt helsingar frå påtroppande og avtroppande Fylkesmenn Magnhild Meltveit Kleppa og Tora Aasland.

1814 - 2014 Grunnlovsjubileet feires med en rekke aktiviteter. Se det offisielle programmet for Stavanger og  Rogaland her:

https://demokratirogaland.wordpress.com/category/programaktiviteter/

ç
Årsmøtet godkjente styrets forslag om økonomisk støtte til prosjekter.
Det er i 2014 avsatt kr 30.000,-

Regelverket for prosjektmidlene ligger her:

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.