Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1100

1100

1125

Stavanger domkirke - Stavanger blir bispesete

Sigurd Josalfar bygger Domkirken. Romansk stil. Vigsles til Trinitatiskirke.

1150

Olavsklosteret

Olavsklosteret lå ved foten av Olavskleiva, trolig i det som nå er Haakon VII gt. mellom posthuset og Olavsgården. Til klosteret var det også tilknyttet en klosterkirke.

1180

 Stavanger Bispestol får gavebrev på byen av kong Magnus Erlingsson

En av de viktigste hendelsene i Stavanger`s eldste byhistorie, er gavebrevet som kong Magnus Erlingsson ga til stavangerbiskop Eirik i andre halvdel av 1100-tallet. Årsaken til at dokumentet er kjent, er at kong Håkon Håkonsson engang mellom 1226 og 1245 stadfestet det. Han sier at gaven (Stavanger) som av kong Magnus ble gitt til Gud og den hellige St.Svithun skal fornyes, med alle de rettigheter som hører til. Dette var blant annet leidangsskatt og presisering av byen som eget juridisk rettsområde.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 06:04:22
Script start
Timing: Jan 20 2022 06:04:22
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 06:04:22
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 06:04:22
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 06:04:22
Script end

Main resources:

Total runtime0.1656 sec
Peak memory usage23,808.0000 KB
Database Queries58

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.01280.0327 3,168.21094,720.2656
Module start 'content' 0.04560.1084 7,888.476612,832.8438
Module end 'content' 0.15390.0116 20,721.3203411.9688
Script end 0.1655  21,133.2891 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.018511.1475300.0006
Check MTime0.01006.0238300.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.189010.0003
Mysqli_queries0.00653.9244580.0001
Looping result0.00100.5811580.0000
TS translator
TS init0.00492.962930.0016
TS cache load0.00251.521730.0008
TS context load0.00191.156430.0006
Template Total0.092355.730.0308
Template load0.00905.440930.0030
Template processing0.083250.248730.0277
Template load and register function0.00140.838210.0014
states
state_id_array0.00060.380440.0002
state_identifier_array0.00070.428050.0001
Override
Cache load0.00422.5374160.0003
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00613.661240.0015
Fetch class attribute can translate value0.00030.207230.0001
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00000.021040.0000
XML
Image XML parsing0.00030.174530.0001
General
String conversion0.00000.010420.0000
dbfile0.00150.8981100.0001
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/folder.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/full/folder.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 13
 Number of unique templates used: 7

Time used to render debug report: 0.0003 secs