Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1600 / 1664

1664

Siste heksebrenning

"Trog"-Astri og Bergitte Tolleivsdatter ble "ved brand henrettet":

Se årstall 1622.