Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1700 / 1759

1759

Kongsgård får ny bygning

Den oppføres på bispegårdens gamle grunnmur. Gamle vegger:"så aldeles forråtnet".

Se årstall 1297.