Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Om byhistorisk forening

Om byhistorisk forening

Byhistorisk Forening Stavanger ble stiftet i 1991. Foreningens formål er ”å formidle kunnskap om Stavanger og skape interesse for byens historie og egenart”.

Her på våre nettsider får du en meget allsidig presentasjon av hva vi gjør og har gjort, men også av ulike sider ved byens historie. I tillegg finner du ”lenker” til sider som utdyper den informasjonen du finner hos oss.

Foreningen er upolitisk, men vi ser det som en viktig oppgave å bringe byhistoriske spørsmål i fokus i media og inn på den politiske dagsorden. Dette søker vi å oppnå gjennom deltakelse i den offentlige debatt og ved konkrete initiativ.

Med vennlig hilsen

Harald Sig. Pedersen

leder.